Håvard mini
"Blanke ark"
Temadag: Lærar Håvard Tjora frå TV-serien "Blanke ark" vil halde eit foredrag i Førde tysdag 13. oktober. Han skal snakke om læring, haldning og motivasjon. Elevar frå Mo og Øyrane vgs, Hafstad vgs og 10.klasse på Halbrend/ Førde ungdomsskule - og personale, vil delta på foredraget.
2015.09.29 av Mona Fossdal [Les meir...]
Skulebygningen miniatyr
Foreldremøte for vg1 og vg2
Onsdag 23.9 blir det halde foreldremøte for Vg1 og Vg2. Vi startar med diverse informasjon i kantina kl. 1730 for VG1, og kl. 1830 for VG2.
2015.09.21 av Mona Fossdal [Les meir...]
01 Installasjon mini
Formgjevingsfagselevar med spennande installasjonar ved rådhuset og Langebrua
Europeisk mobilitetsveke er verdas største kampanje for miljøvenleg transport. Den vert arrangert kvart år frå 16. - 22. september.
2015.09.19 av Mona Fossdal [Les meir...]
Skilbrei mini1
Tur til Skilbrei med vg1-elevane
Nyleg var vg1-elevar frå Hafstad vgs på ein overnattingstur til Skilbrei. Opplegget var både fagleg og sosialt, og både elevar og tilsette som var med, hadde ein svært hyggeleg tur.
2015.09.15 av Mona Fossdal [Les meir...]
valvake mini
Elevar frå Hafstad vgs på valvake
Valgnatta var fem elevar frå klasse 3mka med på Valvake på Sunnfjord Hotel. Gjennom kvelden og natta dokumenterte elevane politikk og reaksjonar på utviklinga i valet.
2015.09.15 av Mona Fossdal [Les meir...]
Labvett mini1
Kan elevane på SF eller MK designe ein ny plansje med Labvett-reglar?
Det var naturfaglærar Kjellfrid Støylen som stilte dette spørsmålet for ei tid tilbake.
2015.09.04 av Mona Fossdal [Les meir...]
Førde opp mini
Elevar med live-sending til tusen
Laurdag 29. august var det stor aktivitet i Førde sentrum og på byfjellet, då årets motbakkeløp "Førde Opp" vart arrangert. Nytt av året var sending på storskjerm ved hovudscena i sentrum.
2015.08.30 av Mona Fossdal [Les meir...]
Paneldebatt
Vellukka debatt
Debatten mellom ungdomspartia under skuledebatten i Førdehuset i går, vart svært vellukka.
2015.08.27 av Anette Drage [Les meir...]
Skuleval
Skuleval
Hafstad vidaregåande skule arrangerer valtorg kl. 12.00 og valdebatt kl.13.15 i Førdehuset, onsdag 26.08.
2015.08.27 av Anette Drage [Les meir...]
logo polen3
Polen-prosjekt, Hafstad vgs - Førde VBK
Hafstad vidaregåande skule har inngått ein avtale om utveksling av volleyballspelarar med ein skule i Polen. Her kan du lese meir om dette prosjektet.
2015.08.25 av Mona Fossdal [Les meir...]
Grunnleggande ferdigheiter
Alternativ skulestart
Torsdag og fredag møter Vg1- klassane ved Hafstad vidaregåande skule ein anleis skuledag. Timeplanen er løyst opp og elevane får ei innføring i grunnleggande ferdigheiter.
2015.08.20 av Anette Drage [Les meir...]
Hadia Tajik
Hadia Tajik vitja Hafstad vidaregåande skule
Onsdag vitja leiar for justiskomiteen på Stortinget og nestleiar i Ap, Hadia Tajik, elevar og lærarar ved Hafstad vidaregåande skule. Besøket var fyrst og fremst retta mot elevar som tek programfaga Politikk og menneskerettar og Sosialkunnskap, men og andre elevar fekk møte henne.
2015.08.19 av Anette Drage [Les meir...]
Hafstad med brua
Skulestart
Det nye skuleåret startar måndag 17. august. Elevane møter trinnvis til ulike tidspunkt på føremiddagen. Om kvelden bir det halde informasjonsmøte for foreldra til Vg1- elevane.
2015.08.11 av Anette Drage [Les meir...]
Raw media har vunne pris
Ungdomsbedrift frå Hafstad vgs har vunne ein internasjonal pris
RAW Media UB frå Sogn og Fjordane har saman med ungdomsbedrifta Wirbasing fra Spania vunne “EwB Global Joint-Venture award 2015”.
2015.07.09 av Mona Fossdal [Les meir...]
elev-pc ny
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten?
Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille ho innan 3. juli.
2015.06.05 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søking til vidaregåande opplæring:     1.mars
                                                       1.februar (særskilt)
Søkjarhandboka
Oppmelding til privatisteksamen:       1.februar/15. september
Søking til høgre utdanning:                15.april