Elevundersøking
Elevundersøkinga 2014
I veke 43-47 gjennomfører skulen Elevundersøkinga 2014. Føremålet med undersøkinga er at elevane skal få seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen.
2014.10.20 av Guri Aarhus [Les meir...]
Profilering Jazz på Jølst
Profileringsmateriell til Jazz på Jølst designa av elevar på Hafstad vgs
Elevane i klasse 2MKA har dei siste åra starta opp skuleåret på hausten med å designe profileringsmateriell til arrangementet «Jazz på Jølst».
2014.10.09 av Guri Aarhus [Les meir...]
Installasjonar SF
Har du sett nokre uvanlege syklar ved Langebrua i det siste?
Viss du har sett nokre uvanlege og fargerike syklar ved Rådhuset og ved Langebrua i Førde i det siste, så er dette truleg sykkelinstallasjonar som klasse 2SFA og 3SFA har laga. Som eit første prosjekt i haust starta 2SFA og 3SFA opp med å lage installasjonar i samband med Mobilitetsveka 2014.
2014.10.01 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
THaukedal
Temadag i Førdehuset
Den årlege temadagen blir arrangert i Førdehuset tysdag 30. september kl. 1330. Foredragshaldar er Trond Haukedal. Tittelen på foredaget hans er "Å bli mitt beste jeg". Temadagen er eit samarbeidsprosjekt mellom Førde kommune, Mo og Øyrane vgs, Hafstad vgs, FAU ved Halbrend skule og Førde ungdomskule, Sunnfjord Folkehøgskule og politiet. Temadagen er støtta av "Verdsdagen for psykisk helse". Føresette blir inviterte til foredrag i Førdehuset kl. 1800-2000.
2014.09.23 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Hafstad med brua
Foreldremøte for Vg1
Torsdag 25.9 blir det halde foreldremøte for Vg1. Vi startar med diverse informasjon i kantina kl. 1800. Deretter blir det møte med kontaktlærarane i klassane. Vel møtt!
2014.09.18 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Einsfarga dag1
Fargerik dag!
Kreative 3STA hadde miljøveke og oppfordra alle til å koma på skulen kledd i same farge frå topp til tå. Mange tok utfordringa og det var retteleg mange fargeklattar på skulen denne dagen. Vinnaren var Stig Jonny Fitje kledd i heiloransje. Fotograf er Veslemøy Lyngstad
2014.09.15 av Guri Aarhus [Les meir...]
Hafstad med brua
Streiken er avslutta
Streiken er no avslutta. Tysdag 2.9 blir det planleggingsdag for lærarane. Alle elevane har fri denne dagen. Det blir undervisning frå og med onsdag 3.9.
2014.09.01 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Hafstad med brua
Undervisning frå og med torsdag 21.8
Frå og med torsdag 21.8 blir det undervist etter timeplanen i alle fag der lærar ikkje er i streik. Det er obligatorisk frammøte til desse timane, og det blir ført fråvær. Elevane treng møte berre til desse timane. Denne ordninga vil gjelde så lenge streiken varer. Når streiken er slutt, vil det vere planleggingsdag første dagen lærarane er tilbake på jobb. Denne dagen har elevane fri.
2014.08.21 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Elevar på veg inn på skulen
Informasjonsmøte for hybelbuarar
Torsdag 21. 8 kl. 1300 er det informasjonsmøte for hybelbuarar i Førdehuset. Møt fram utafor kantina på skulen kl. 1245 presis. De går samla til Førdehuset saman med miljøkoordinator Ane.
2014.08.20 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
skulebygget
Skulestart
Elevane møter måndag 18.8 i kantina etter oppsett plan: Vg1-elevane møter kl. 1000, Vg2-elevane kl. 1100 og Vg3-elevane kl. 1200. Her vil det bli gitt informasjon om måndag og påfølgjande dagar. Nedanfor ligg klassetimeplanane og oversikt over lærarar som vil undervise etter timeplanen frå tysdag. Her ligg også oversikter over bokutdeling, fotografering og Feide-registrering.
2014.08.17 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Hafstad med brua
Streik ved Hafstad vgs frå måndag 11. august
Sogn og Fjordane fylkeskommune fekk onsdag 6. august melding frå Utdanningsforbundet om plassfråtreing ved Hafstad vidaregåande skule for 42 arbeidstakarar frå måndag 11.08. Dei 18 lærarane som ikkje er tatt ut i streik, møter til planleggingsdagar som planlagt.
2014.08.11 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Vigo
Tidsplan for ordinært inntak 2014
Vi minner om viktige datoar i sommar: 8. juli blir det sendt melding til alle søkjarane om førsteinntaket. Svarfristen er 15. juli. Melding om andreinntaket blir sendt 1.august. Svarfristen er 6.august.
2014.06.23 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Pensjonistar
Lang og tru teneste på Hafstad vgs
No i vår sluttar tre tilsette etter lang og tru teneste ved skulen. Adjunkt Jon Lavoll og lektorane Birte Stensrud og Ivar Svensøy har sett sitt preg på skulen i fleire tiår.
2014.06.23 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Avslutningsfesten2014-2
Avslutningsfesten 2014
Tradisjonen tru var det avslutningsfest i kantina med middag, songar og talar både til og frå dei festpynta elevane. Rune Thingnes og Berit Ekerbakke har teke bileta.
2014.06.06 av Guri Aarhus [Les meir...]
Geografiekskursjon3
Geografiekskursjon til Fjærland
Vg1 var på geografiekskursjon til Fjærland i slutten av mai. Dei såg på Supphellebreen og besøkte Bremuseet. Utifrå bileta ser det ut som dei hadde ein fin tur med sol og blide fjes. Fotograf er Berit Ekerbakke.
2014.06.03 av Guri Aarhus [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søknad vigo.no:
1. mars (særskilt 1. februar)
Privatistar:
1. februar/15. september
Samordna opptak:
15. april