Einsfarga dag1
Fargerik dag!
Kreative 3STA hadde miljøveke og oppfordra alle til å koma på skulen kledd i same farge frå topp til tå. Mange tok utfordringa og det var retteleg mange fargeklattar på skulen denne dagen. Vinnaren var Stig Jonny Fitje kledd i heiloransje. Fotograf er Veslemøy Lyngstad
2014.09.15 av Guri Aarhus [Les meir...]
Hafstad med brua
Streiken er avslutta
Streiken er no avslutta. Tysdag 2.9 blir det planleggingsdag for lærarane. Alle elevane har fri denne dagen. Det blir undervisning frå og med onsdag 3.9.
2014.09.01 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Hafstad med brua
Undervisning frå og med torsdag 21.8
Frå og med torsdag 21.8 blir det undervist etter timeplanen i alle fag der lærar ikkje er i streik. Det er obligatorisk frammøte til desse timane, og det blir ført fråvær. Elevane treng møte berre til desse timane. Denne ordninga vil gjelde så lenge streiken varer. Når streiken er slutt, vil det vere planleggingsdag første dagen lærarane er tilbake på jobb. Denne dagen har elevane fri.
2014.08.21 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Elevar på veg inn på skulen
Informasjonsmøte for hybelbuarar
Torsdag 21. 8 kl. 1300 er det informasjonsmøte for hybelbuarar i Førdehuset. Møt fram utafor kantina på skulen kl. 1245 presis. De går samla til Førdehuset saman med miljøkoordinator Ane.
2014.08.20 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
skulebygget
Skulestart
Elevane møter måndag 18.8 i kantina etter oppsett plan: Vg1-elevane møter kl. 1000, Vg2-elevane kl. 1100 og Vg3-elevane kl. 1200. Her vil det bli gitt informasjon om måndag og påfølgjande dagar. Nedanfor ligg klassetimeplanane og oversikt over lærarar som vil undervise etter timeplanen frå tysdag. Her ligg også oversikter over bokutdeling, fotografering og Feide-registrering.
2014.08.17 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Hafstad med brua
Streik ved Hafstad vgs frå måndag 11. august
Sogn og Fjordane fylkeskommune fekk onsdag 6. august melding frå Utdanningsforbundet om plassfråtreing ved Hafstad vidaregåande skule for 42 arbeidstakarar frå måndag 11.08. Dei 18 lærarane som ikkje er tatt ut i streik, møter til planleggingsdagar som planlagt.
2014.08.11 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Vigo
Tidsplan for ordinært inntak 2014
Vi minner om viktige datoar i sommar: 8. juli blir det sendt melding til alle søkjarane om førsteinntaket. Svarfristen er 15. juli. Melding om andreinntaket blir sendt 1.august. Svarfristen er 6.august.
2014.06.23 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Pensjonistar
Lang og tru teneste på Hafstad vgs
No i vår sluttar tre tilsette etter lang og tru teneste ved skulen. Adjunkt Jon Lavoll og lektorane Birte Stensrud og Ivar Svensøy har sett sitt preg på skulen i fleire tiår.
2014.06.23 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Avslutningsfesten2014-2
Avslutningsfesten 2014
Tradisjonen tru var det avslutningsfest i kantina med middag, songar og talar både til og frå dei festpynta elevane. Rune Thingnes og Berit Ekerbakke har teke bileta.
2014.06.06 av Guri Aarhus [Les meir...]
Geografiekskursjon3
Geografiekskursjon til Fjærland
Vg1 var på geografiekskursjon til Fjærland i slutten av mai. Dei såg på Supphellebreen og besøkte Bremuseet. Utifrå bileta ser det ut som dei hadde ein fin tur med sol og blide fjes. Fotograf er Berit Ekerbakke.
2014.06.03 av Guri Aarhus [Les meir...]
Kjemiekskursjon2
Kjemielevane på ekskursjon
27. mai var kjemielevane på Vg2 på ekskursjon til Masdalen. Der besøkte dei reinseanlegget for drikkevatn til innbyggjarane i Førde. Elevane besøkte også kloakkreinseanlegget i sentrum (Øyrane). Franka F. Høiland er fotograf.
2014.06.02 av Guri Aarhus [Les meir...]
historiefagdag11
Fagdag i historie
Fagdag i historie midt i eksamenstida med mange elevar opptekne på anna hald, krev kreative lærarar som finn gode løysingar. Dagen vart brukt til å setja fokus på 2. verdskrig og grunnlova, og dette vart gjort med besøk i bunkersane frå 2. verdskrig i Hafstadbakkane, film om Max Manus og løysing av 1814rebusløp. Samt ein god pause med grilling på plenen i det fine veret. Under ser ein bilete frå dagen, fotograf er Rune Thingnes.
2014.05.20 av Guri Aarhus [Les meir...]
Russefrukost
Russefrukost
Tradisjonen tru var det russefrukost på 17. mai. Trøytte russ vart møtte av opplagde lærarar som serverte dei frukost for å gje dei nye krefter til nasjonaldagsfeiring.
2014.05.20 av Guri Aarhus [Les meir...]
18141
Feiring av Grunnlova
Sidan det er lenge mellom kvar gong Noreg si grunnlov feirar jubileum fann vi ut at vi måtte markera den litt når den fyller 200 år. Så 14. mai var det samling i glasgarden med song, kaker, premieudeling og eit humoristisk skråblikk på Noreg si historie. Vi har hatt ein konkurranse om grunnlov, demokrati og fridom var tema, medan elevane sjølve kunne velja form. Det var stor spennvidde på det som vart levert inn, frå modell av Eidsvollsbygninga, til filmar om demokrafi, foto og dikt. Under ser ein bilete frå feiringa. Bileta er tekne av Rune Thingnes.
2014.05.14 av Guri Aarhus [Les meir...]
Påskequiz14-5
Påskequiz 2014
Kantina var full også på denne påskequizen! Det var mykje rette svar, og deltakarane har god peiling på musikk i ulike sjangrar, brød, gull og poteter, medan det er tydeleg at det må arbeidast med ordtak, krimlitteratur og geografien i Telemark i påskeferien! Håpar alle får ein flott påskeferie!
2014.04.10 av Guri Aarhus [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søknad vigo.no:
1. mars (særskilt 1. februar)
Privatistar:
1. februar/15. september
Samordna opptak:
15. april