Uteområde
God sommar!
Hafstad vgs ynskjer elevar og tilsette ein retteleg god sommar.
2014.06.25 av Tor Egil Furevikstrand [Les meir...]
Vigo
Tidsplan for ordinært inntak 2014
Vi minner om viktige datoar i sommar: 8. juli blir det sendt melding til alle søkjarane om førsteinntaket. Svarfristen er 15. juli. Melding om andreinntaket blir sendt 1.august. Svarfristen er 6.august.
2014.06.23 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Pensjonistar
Lang og tru teneste på Hafstad vgs
No i vår sluttar tre tilsette etter lang og tru teneste ved skulen. Adjunkt Jon Lavoll og lektorane Birte Stensrud og Ivar Svensøy har sett sitt preg på skulen i fleire tiår.
2014.06.23 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Avslutningsfesten2014-2
Avslutningsfesten 2014
Tradisjonen tru var det avslutningsfest i kantina med middag, songar og talar både til og frå dei festpynta elevane. Rune Thingnes og Berit Ekerbakke har teke bileta.
2014.06.06 av Guri Aarhus [Les meir...]
Geografiekskursjon3
Geografiekskursjon til Fjærland
Vg1 var på geografiekskursjon til Fjærland i slutten av mai. Dei såg på Supphellebreen og besøkte Bremuseet. Utifrå bileta ser det ut som dei hadde ein fin tur med sol og blide fjes. Fotograf er Berit Ekerbakke.
2014.06.03 av Guri Aarhus [Les meir...]
Kjemiekskursjon2
Kjemielevane på ekskursjon
27. mai var kjemielevane på Vg2 på ekskursjon til Masdalen. Der besøkte dei reinseanlegget for drikkevatn til innbyggjarane i Førde. Elevane besøkte også kloakkreinseanlegget i sentrum (Øyrane). Franka F. Høiland er fotograf.
2014.06.02 av Guri Aarhus [Les meir...]
historiefagdag11
Fagdag i historie
Fagdag i historie midt i eksamenstida med mange elevar opptekne på anna hald, krev kreative lærarar som finn gode løysingar. Dagen vart brukt til å setja fokus på 2. verdskrig og grunnlova, og dette vart gjort med besøk i bunkersane frå 2. verdskrig i Hafstadbakkane, film om Max Manus og løysing av 1814rebusløp. Samt ein god pause med grilling på plenen i det fine veret. Under ser ein bilete frå dagen, fotograf er Rune Thingnes.
2014.05.20 av Guri Aarhus [Les meir...]
Russefrukost
Russefrukost
Tradisjonen tru var det russefrukost på 17. mai. Trøytte russ vart møtte av opplagde lærarar som serverte dei frukost for å gje dei nye krefter til nasjonaldagsfeiring.
2014.05.20 av Guri Aarhus [Les meir...]
18141
Feiring av Grunnlova
Sidan det er lenge mellom kvar gong Noreg si grunnlov feirar jubileum fann vi ut at vi måtte markera den litt når den fyller 200 år. Så 14. mai var det samling i glasgarden med song, kaker, premieudeling og eit humoristisk skråblikk på Noreg si historie. Vi har hatt ein konkurranse om grunnlov, demokrati og fridom var tema, medan elevane sjølve kunne velja form. Det var stor spennvidde på det som vart levert inn, frå modell av Eidsvollsbygninga, til filmar om demokrafi, foto og dikt. Under ser ein bilete frå feiringa. Bileta er tekne av Rune Thingnes.
2014.05.14 av Guri Aarhus [Les meir...]
Påskequiz14-5
Påskequiz 2014
Kantina var full også på denne påskequizen! Det var mykje rette svar, og deltakarane har god peiling på musikk i ulike sjangrar, brød, gull og poteter, medan det er tydeleg at det må arbeidast med ordtak, krimlitteratur og geografien i Telemark i påskeferien! Håpar alle får ein flott påskeferie!
2014.04.10 av Guri Aarhus [Les meir...]
påskelunsj14-5
Påskelunsj 2014
35 brød, 6 pakkar knekkebrød, 240 egg, 15 paprika, 8 kilo kvitost og mykje anna pålegg har gått med til å mette den svolte horden til påskelunsj. Under kan ein sjå bilete av den gode køkulturen:) Håpar maten smakte!
2014.04.09 av Guri Aarhus [Les meir...]
Uteområde
Medium og kommunikasjon og formgjevingsfag nye tilbod på Hafstad
Hovudutval for opplæring vedtok 26.mars opplæringstilbodet i fylket for neste skuleår. Ikkje uventa blir medium og kommunikasjon og formgjevingsfag nye tilbod på Hafstad. Sistnemnde tilbod blir det einaste i fylket.
2014.03.27 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
krafttak mot kreft
Krafttak mot kreft
Russen på skulane i Førde samla inn 161 000 til "Krafttak mot kreft", noko som er ny lokal innsamlingsrekord! Gratulerer med flott resultat.
2014.03.07 av Guri Aarhus [Les meir...]
Boelgje 2
Svært gode søkjartal
Søkjartala for Hafstad vgs er svært gode. 576 søkjarar med ungdomsrett har Hafstad vgs som 1.ønske. Skulen har 540 elevplassar neste skuleår. Hafstad vgs er såleis einaste skulen i fylket med fleire primærsøkjarar med ungdomsrett enn tal elevplassar.
2014.03.07 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane
Gründercamp i Bulgaria
Her kjem eit spennande tilbod frå UE Sogn og Fjordane som alle elevar på vg1 og vg2 i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane kan melde seg på. Som eit ledd i vårt samarbeid med JA Bulgaria (Ungt Entreprenørskap Bulgaria) vil vi invitere med oss 8 elevar frå dei vidaregåande skulane + 8 elevar frå ungdomsskular til ein internasjonal gründercamp der tema er fornybar energi, klima og miljø.
2014.03.04 av Guri Aarhus [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søknad vigo.no:
1. mars (særskilt 1. februar)
Privatistar:
1. februar/15. september
Samordna opptak:
15. april