Raw media har vunne pris
Ungdomsbedrift frå Hafstad vgs har vunne ein internasjonal pris
RAW Media UB frå Sogn og Fjordane har saman med ungdomsbedrifta Wirbasing fra Spania vunne “EwB Global Joint-Venture award 2015”.
2015.07.09 av Mona Fossdal [Les meir...]
elev-pc ny
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten?
Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille ho innan 3. juli.
2015.06.05 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Avgangselevar våren 2015 TN
Avslutningsfest for avgangselevane våren 2015
Måndag 1. juni blei det tradisjonen tru arrangert avslutningsfest for avgangselevane ved Hafstad vgs.
2015.06.05 av Mona Fossdal [Les meir...]
CD mini
Tverrfagleg prosjekt i matematikk og design
Er det verkeleg mogleg å lage spennande design berre ved hjelp av eit stykke bølgjepapp? Ikkje det trur du? Vel, då bør du sjå litt nærare på kva ein vg1-klasse på Hafstad har jobba med i det siste ...
2015.05.06 av Mona Fossdal [Les meir...]
Bergen mini 2
Til Bergen for å ete agn
«Til Bergen for å ete agn» er den slåande tittelen journalist Helge Johnsen brukte på boka si etter eit sitat frå ein sambygding som var helt sjokkert over at ein fekk servert breiflabb-kjakar på dei finaste restaurantane i denne byen. Denne delikatessa vart sett på som åte og ikkje mat der i garden!
2015.05.04 av Mona Fossdal [Les meir...]
AK 12
Ny bibliotekar på Hafstad vgs.
Har du sett ei ny dame på biblioteket med raskt ganglag og eit stort smil, er det mest sannsynleg Anne Kari Faleide, Hafstad sin nye bibliotekar, du har treft.
2015.05.08 av Anette Drage [Les meir...]
Nat4
Kappløp med hydrogenbilar i naturfag
Måndag hadde 1STA, 1SFA og 1STB kappløp med hydrogenbilar i naturfag. Elevane fekk i praksis sjå korleis ei hydrogenbrenselscelle produserar energi med utgangspunkt i reint vatn på tanken.
2015.04.28 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
UKM thumbnail
Elevar på Formgjevingsfag og Medium og kommunikasjon involvert under UKM
I helga, 18. og 19. april blei Ungdommens kulturmønstring (UKM) arrangert i Førde.
2015.04.22 av Mona Fossdal [Les meir...]
3SFA
Moteframsyning på Hafstad vgs 24. april
Fredag 24. april kl. 12.15 kjem klasse 2sfa og 3sfa til å arrangere eit moteshow i glasgården på Hafstad. Vi håper at så mange som mogleg møter opp for å sjå denne spennande framsyninga, der ein vil få ein smakebit på motar frå kvart tiår frå byrjinga av 1900-talet og fram til vår tid.
2015.04.21 av Mona Fossdal [Les meir...]
Riga2
Elevar på messe i Riga
I slutten av mars reiste tre elevar frå medielinja på Hafstad Vgs til Riga i Latvia. Der skulle dei stå på stand i lag med elevar frå Spania.
2015.04.13 av Mona Fossdal [Les meir...]
Samordna opptak 15
SØKNADSFRIST TIL HØGARE UTDANNING ER 15.APRIL
Vi minner om denne fristen. Dei av elevane på vg3 som ønskjer hjelp til søknad, må vende seg til rådgjevarane fredag 10. april.
2015.04.09 av Anette Drage [Les meir...]
O.Ø og O.J.D
Lærarar på Hafstad vgs med Sveinebrev
To lærarar som underviser på Medium og kommunikasjon, har nyleg bestått sveineprøven innan to medierelaterte fag. Vi gratulerer Ole Johnny Devik med sveinebrev i fotograffaget, og Olav Øygard med sveinebrev i mediegrafikarfaget. Pr. dags dato har Hafstad vgs. ei yrkesfagleg utdanning, og det er programområdet for Medium og kommunikasjon. Her kan du lese meir om korleis ein tek sveinebrev innan ei yrkesfagleg utdanning.
2015.03.24 av Mona Fossdal [Les meir...]
Solform3
Solformørking
Klasse 1STA fekk oppleve både naturfagtime og solformørking på ein gong. Læraren samla alle på personalrommet til te, TV og tema solformørking. Elevane nytta ein app som måler lysstyrke (lux), og kunne på den måten registrere at det faktisk var mykje mindre lys ute kl. 10.50, når solformørkinga var på sitt mest dekkande.
2015.03.20 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Uganda 5
Vennskapsfilm laga av elev frå Hafstad vgs, nominert til «Beste dokumentar»
Filmen som er laga av Tobias Dyregrov i Vg1 Medium og kommunikasjon, vart spelt inn då Hafstad hadde besøk frå vennskapsskulen St. Theresa i Uganda, i desember 2014. Over fleire dagar blei dei tilreisande filma og intervjua om korleis dei opplevde sitt møte med norsk skule, og om samarbeidet med Hafstad.
2015.03.24 av Mona Fossdal [Les meir...]
Frankrike lite bilete
Elevar ved Hafstad vgs på oppdrag i Frankrike
Dei siste åra har det vore mogleg gjennom midlar frå Leonardo Da Vinci-prosjektet, å sende elevar og lærlingar på utplassering i utlandet. I løpet av ein tre månadarsperiode der dei er utplasserte, så får elevane nyttig arbeidserfaring innanfor sine fagområde. I haust tok Roger Kløvtveit, rådgjevar ved Opplæringsavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune, kontakt med Hafstad vgs. Han la fram eit tilbod om eit spennande samarbeidsprosjekt mellom Opplæringsavdelinga og elevar og lærarar på Medium og kommunikasjon.
2015.03.18 av Mona Fossdal [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søking til vidaregåande opplæring:     1.mars
                                                       1.februar (særskilt)
Søkjarhandboka
Oppmelding til privatisteksamen:       1.februar/15. september
Søking til høgre utdanning:                15.april