Volleyball Hafstad vgs
Hafstad vgs vant sølv i skule-NM i volleyball!
Tre av fire finalelag kom frå Sunnfjord. I helgas skule-NM i Stavanger kom både Hafstad vgs. og Sunnfjord Folkehøgskule til finalen.
2016.02.02 av Mona Fossdal [Les meir...]
Endring av namn (SSID) på trådlaust nett i fylkeskommunen
Måndag 01.02 må du endre namn på det trådlause nettet. SFJb vil endre namn til SFJ. Ved første oppkopling etter omlegging må brukarane gjere følgjande:
2016.01.31 av Inger Karin Oppedal [Les meir...]
Hafstad vinter mini
Informasjonskveld ved Hafstad vidaregåande skule
for føresette og elevar i 10. klasse tysdag 26. januar.
2016.01.19 av Mona Fossdal [Les meir...]
Hafstad mini 7B
Foreldremøte/undervegssamtalar for Vg1
Hafstad vidaregåande skule inviterer til undervegssamtale/foreldremøte for Vg1 torsdag 28. januar frå kl. 1800 til kl. 2130. Foreldre/føresette får høve til å samtale med kontaktlærar og faglærarar.
2016.01.11 av Mona Fossdal [Les meir...]
Engelsk 4mini
World Skype at Hafstad Upper Secondary School, Thursday, December 3rd:
This week, Martine Aamodt’s 1st grade English class, 1STB, participated in the World Skype event “Mystery Skype”, connecting to a class at Redfields International School on the east coast of India.
2015.12.05 av Mona Fossdal [Les meir...]
hafstad vgs mf2
Foreldresamtalar på Vg2 og Vg3
Hafstad vidaregåande skule inviterer til undervegssamtale for foreldre/føresette til Vg2- og Vg3-elevar torsdag 10. desember. Samtalane blir gjennomførte mellom kl. 1800 og 2130
2015.12.01 av Mona Fossdal [Les meir...]
grundercamp mini 2015
Energi for framtida, innovasjonscamp
Tidligere i veka deltok 18 elevar frå Teknologi og Forskingslære i Lokal Energi for framtida Gründercamp. Hafstad-elevane var i skarp konkurranse med elevar frå Mo og Øyrane og UWC.
2015.11.27 av Mona Fossdal [Les meir...]
Hafstad vgs avis mini
Hafstad vgs med eiga skuleavis
Er du interessert i å lese nytt og aktuelt stoff frå Hafstad vidaregåande skule og omegn, der ungdom står for val og vinklingar av sakene? Dette er no mogleg gjennom Hafstad vgs si eiga skuleavis.
2015.11.22 av Mona Fossdal [Les meir...]
Barnas verdsdagar 2015 miniatyr
Klasse 1sfa med dekoreringsoppdrag under Barnas verdsdagar
Dei siste åra har lærarar og elevar på formgjevingsfag hatt eit godt samarbeid med arrangørane av Barnas verdsdagar. Førre skuleår dekorerte elevane i 2sfa eit rom til arrangementet i kinesisk stil, og i år tok klasse 1sfa på seg oppdraget med å dekorere eit rom med utgangspunkt i temaet "Samisk".
2015.11.19 av Mona Fossdal [Les meir...]
Ahmed miniatyrbilde
Vil dele kunnskap med norske elevar
-Lytt , lytt, lytt til fransk, sjølv om du ikkje forstår. Snakk fransk med deg sjølv. Sjå franske filmar med fransk undertekst og bruk pauseknappen når du kjem til eit ord du ikkje kan. Slå det opp….
2015.11.13 av Mona Fossdal [Les meir...]
ID hausten 2015 mini
Internasjonal dag på Hafstad vgs
Onsdag 04. november arrangerte Hafstad vgs Internasjonal dag for elevane på skulen. Dagen starta med eit eige opplegg for vg1-klassane, som varte fram til lunsj.
2015.11.05 av Mona Fossdal [Les meir...]
ODlogoen
OD 2015 - Med lik rett
Fredag 30.10 er det OD- dag ved Hafstad vgs. Elevar ved norske skular har valt at årets OD-prosjekt skal gå til Amnesty International Norge sitt arbeid for seksuelle og reproduktive rettar i Chile, Peru og Argentina
2015.10.28 av Anette Drage [Les meir...]
SF utdval mini
Utdanningsval, hausten 2015
På utdanningsval 26.-27.10.15 hadde Hafstad vgs vel 125 elevar på besøk, om lag 30 elevar på kvart av utdanningsprogramma: Medium og kommunikasjon, formgjeving, realfag, og språk, samfunnsfag og økonomi.
2015.10.28 av Mona Fossdal [Les meir...]
Zombie mini
Zombie walk
Fredag 23. oktober. Ein heilt vanleg dag på Hafstad vgs. Brått høyrer ein gisp frå elevar som skvett til. Kva er det som skjer?
2015.10.27 av Mona Fossdal [Les meir...]
Elevundersøking
Elevundersøkinga 2015
I veke 44-47 gjennomfører skulen Elevundersøkinga 2015. Føremålet med undersøkinga er at elevane skal få seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen.
2015.10.19 av Anette Drage [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søking til vidaregåande opplæring: 1.mars.                      1. februar (særskilt)
Søkjarhandboka
Oppmelding til privatisteksamen: 1.februar/15. september
Søking til høgre utdanning: 15.april