Uganda thumbnail
Elevane og lærarane er svært hyggelege!
"Elevane og lærarane er svært hyggelege, og her er både jenter og gutar i same klasse. Og så slepp dei skuleuniform", seier Nashiba Nalukenge og Priscilla Oyella frå Uganda. Dei er to av tre jenter frå St. Theresa Girls Secondary School som har vore på besøk på Hafstad no i desember.
2014.12.19 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
blokk
Juleavslutning i Førdehuset
Tradisjonen tru blir det volleyballturnering i Førdehuset siste skuledagen før jul. Etter turneringa er det diverse premieringar, og vi avsluttar som vanleg med song. Rektor vil nytte høvet til å ønskje alle saman ei riktig god jul!
2014.12.16 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
formgjevingsutstilling1
Kunstutstilling på Hafstad vgs
Klasse 3SFA, formgjevingsfag, stiller ut eigne måleri / teikningar i vestibylen på Hafstad siste veka før jul! Klassen har den siste månaden arbeidd med to dekorative biletoppgåver, ei om stjerneteikn og ei om religiøse ornament og symbol. Nokre av bileta har dei allereie presentert på «Stallgata»-arrangementet på Mo Jordbruksskule dei to føregåande helgane, og no vil dei gjerne vise fram arbeida sine også på sin eigen skule før juleferien.
2014.12.15 av Guri Aarhus [Les meir...]
Hafstad vgs
Foreldresamtalar på Vg2 og Vg3
Hafstad vidaregåande skule inviterer til undervegssamtale for foreldre/føresette til Vg2- og Vg3-elevar torsdag 4. desember. Samtalane blir gjennomførde mellom 1800 og 2130.
2014.12.03 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Skulebiblioteket1
Erstatningsundervisning etter streiken i haust
Fylkestinget har vedteke at det skal gjevast tilbod om erstatningsundervisning etter streiken ved skulestart i haust. Tilbodet vil bli knytt opp mot halvårsprøver og årsprøver i fag med sentralt gitt eksamen og matematikk MK.
2014.12.02 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Barnas verdsdagar1
2SFA deltok på Barnas verdsdagar
Barnas verdsdagar er ein internasjonal familiefestival – ein fargerik møteplass med kulturutrykk frå ulike stader i verda – med verkstader, førestillingar, konsertar, mat og utstillingar for born i alle aldrar. Barnas verdsdagar er Rikskonsertane sitt konsept der born og unge får møte musikk, dans og kulturar frå heile verda gjennom verkstader og aktivitetar.
2014.11.20 av Guri Aarhus [Les meir...]
DKS ny
"Brev til kongen"
Måndag 17.11 gjestar Den kulturelle skulesekken Hafstad vgs. Denne gongen skal Vg3-elevane sjå filmen «Brev til kongen», som vann Amanda i år for beste filmmanus. Filmen vart også kåra til beste nordiske film ved Dragon Awards-utdelinga på Gøteborg International Film Festival.
2014.11.11 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Fotocollage thumbnail
Utdanningsval på medium og kommunikasjon 27. og 28. oktober
Måndag og tysdag i veke 44 var det eit sydande liv på Hafstad vgs. Desse to dagane fekk Hafstad besøk av elevar frå ulike ungdomsskular i fylket, som ville få eit lite innblikk i dei ulike programområda ved skulen vår.
2014.11.05 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Utdanningsval - formgjeving
Utdanningsval på studiespesialisering med formgjevingsfag 27. og 28. oktober
Under utdanningsval måndag 27. - og tysdag 28. oktober fekk Hafstad vgs besøk av elevar som ønskte å bli meir kjende med programområdet studiespesialiering med formgjevingsfag.
2014.11.04 av Guri Aarhus [Les meir...]
Profilering Jazz på Jølst
Profileringsmateriell til Jazz på Jølst designa av elevar på Hafstad vgs
Elevane i klasse 2MKA har dei siste åra starta opp skuleåret på hausten med å designe profileringsmateriell til arrangementet «Jazz på Jølst».
2014.10.09 av Guri Aarhus [Les meir...]
Installasjonar SF
Har du sett nokre uvanlege syklar ved Langebrua i det siste?
Viss du har sett nokre uvanlege og fargerike syklar ved Rådhuset og ved Langebrua i Førde i det siste, så er dette truleg sykkelinstallasjonar som klasse 2SFA og 3SFA har laga. Som eit første prosjekt i haust starta 2SFA og 3SFA opp med å lage installasjonar i samband med Mobilitetsveka 2014.
2014.10.01 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
THaukedal
Temadag i Førdehuset
Den årlege temadagen blir arrangert i Førdehuset tysdag 30. september kl. 1330. Foredragshaldar er Trond Haukedal. Tittelen på foredaget hans er "Å bli mitt beste jeg". Temadagen er eit samarbeidsprosjekt mellom Førde kommune, Mo og Øyrane vgs, Hafstad vgs, FAU ved Halbrend skule og Førde ungdomskule, Sunnfjord Folkehøgskule og politiet. Temadagen er støtta av "Verdsdagen for psykisk helse". Føresette blir inviterte til foredrag i Førdehuset kl. 1800-2000.
2014.09.23 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Hafstad med brua
Foreldremøte for Vg1
Torsdag 25.9 blir det halde foreldremøte for Vg1. Vi startar med diverse informasjon i kantina kl. 1800. Deretter blir det møte med kontaktlærarane i klassane. Vel møtt!
2014.09.18 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Einsfarga dag1
Fargerik dag!
Kreative 3STA hadde miljøveke og oppfordra alle til å koma på skulen kledd i same farge frå topp til tå. Mange tok utfordringa og det var retteleg mange fargeklattar på skulen denne dagen. Vinnaren var Stig Jonny Fitje kledd i heiloransje. Fotograf er Veslemøy Lyngstad
2014.09.15 av Guri Aarhus [Les meir...]
Hafstad med brua
Streiken er avslutta
Streiken er no avslutta. Tysdag 2.9 blir det planleggingsdag for lærarane. Alle elevane har fri denne dagen. Det blir undervisning frå og med onsdag 3.9.
2014.09.01 av Henrik Arne Losnegaard [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søking til vidaregåande opplæring:     1.mars
                                                       1.februar (særskilt)
Søkjarhandboka
Oppmelding til privatisteksamen:       1.februar/15. september
Søking til høgre utdanning:                15.april