Hafstad vgs avis mini
Hafstad vgs med eiga skuleavis
Er du interessert i å lese nytt og aktuelt stoff frå Hafstad vidaregåande skule og omegn, der ungdom står for val og vinklingar av sakene? Dette er no mogleg gjennom Hafstad vgs si eiga skuleavis.
2015.11.22 av Mona Fossdal [Les meir...]
Barnas verdsdagar 2015 miniatyr
Klasse 1sfa med dekoreringsoppdrag under Barnas verdsdagar
Dei siste åra har lærarar og elevar på formgjevingsfag hatt eit godt samarbeid med arrangørane av Barnas verdsdagar. Førre skuleår dekorerte elevane i 2sfa eit rom til arrangementet i kinesisk stil, og i år tok klasse 1sfa på seg oppdraget med å dekorere eit rom med utgangspunkt i temaet "Samisk".
2015.11.19 av Mona Fossdal [Les meir...]
Ahmed miniatyrbilde
Vil dele kunnskap med norske elevar
-Lytt , lytt, lytt til fransk, sjølv om du ikkje forstår. Snakk fransk med deg sjølv. Sjå franske filmar med fransk undertekst og bruk pauseknappen når du kjem til eit ord du ikkje kan. Slå det opp….
2015.11.13 av Mona Fossdal [Les meir...]
ID hausten 2015 mini
Internasjonal dag på Hafstad vgs
Onsdag 04. november arrangerte Hafstad vgs Internasjonal dag for elevane på skulen. Dagen starta med eit eige opplegg for vg1-klassane, som varte fram til lunsj.
2015.11.05 av Mona Fossdal [Les meir...]
ODlogoen
OD 2015 - Med lik rett
Fredag 30.10 er det OD- dag ved Hafstad vgs. Elevar ved norske skular har valt at årets OD-prosjekt skal gå til Amnesty International Norge sitt arbeid for seksuelle og reproduktive rettar i Chile, Peru og Argentina
2015.10.28 av Anette Drage [Les meir...]
SF utdval mini
Utdanningsval, hausten 2015
På utdanningsval 26.-27.10.15 hadde Hafstad vgs vel 125 elevar på besøk, om lag 30 elevar på kvart av utdanningsprogramma: Medium og kommunikasjon, formgjeving, realfag, og språk, samfunnsfag og økonomi.
2015.10.28 av Mona Fossdal [Les meir...]
Zombie mini
Zombie walk
Fredag 23. oktober. Ein heilt vanleg dag på Hafstad vgs. Brått høyrer ein gisp frå elevar som skvett til. Kva er det som skjer?
2015.10.27 av Mona Fossdal [Les meir...]
Elevundersøking
Elevundersøkinga 2015
I veke 44-47 gjennomfører skulen Elevundersøkinga 2015. Føremålet med undersøkinga er at elevane skal få seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen.
2015.10.19 av Anette Drage [Les meir...]
Miljøveke 3STC mini
Arrangerte rosadag til støtte for kreftforeninga
Som ein del av Miljøveka, arrangerte klasse 3STC "rosadag", med sal av kaker til støtte for kreftforeninga. Klassen greidde å samle inn til saman kr. 1400,- på salet av kaker, og pengane blir donerte til kreftforeninga.
2015.10.16 av Mona Fossdal [Les meir...]
Hemmeleg helt
Hemmeleg helt!
Onsdag 14.10 får elevane på Vg2 og Vg3 besøk av den kulturelle skulesekken. Forfattaren Svein Sæter fortel om Knut Haugland, som deltok på verdas mest kjente sabotasjeaksjon; tungtvannsaksjonen mot Nazi-Tysklands atombombeprosjekt. Etter krigen deltok han på verdas mest berømte ekspedisjon, om bord på Kon-Tiki over Stillehavet
2015.10.14 av Anette Drage [Les meir...]
Håvard mini
"Blanke ark"
Temadag: Lærar Håvard Tjora frå TV-serien "Blanke ark" vil halde eit foredrag i Førde tysdag 13. oktober. Han skal snakke om læring, haldning og motivasjon. Elevar frå Mo og Øyrane vgs, Hafstad vgs og 10.klasse på Halbrend/ Førde ungdomsskule - og personale, vil delta på foredraget.
2015.09.29 av Mona Fossdal [Les meir...]
Skulebygningen miniatyr
Foreldremøte for vg1 og vg2
Onsdag 23.9 blir det halde foreldremøte for Vg1 og Vg2. Vi startar med diverse informasjon i kantina kl. 1730 for VG1, og kl. 1830 for VG2.
2015.09.21 av Mona Fossdal [Les meir...]
01 Installasjon mini
Formgjevingsfagselevar med spennande installasjonar ved rådhuset og Langebrua
Europeisk mobilitetsveke er verdas største kampanje for miljøvenleg transport. Den vert arrangert kvart år frå 16. - 22. september.
2015.09.19 av Mona Fossdal [Les meir...]
Skilbrei mini1
Tur til Skilbrei med vg1-elevane
Nyleg var vg1-elevar frå Hafstad vgs på ein overnattingstur til Skilbrei. Opplegget var både fagleg og sosialt, og både elevar og tilsette som var med, hadde ein svært hyggeleg tur.
2015.09.15 av Mona Fossdal [Les meir...]
valvake mini
Elevar frå Hafstad vgs på valvake
Valgnatta var fem elevar frå klasse 3mka med på Valvake på Sunnfjord Hotel. Gjennom kvelden og natta dokumenterte elevane politikk og reaksjonar på utviklinga i valet.
2015.09.15 av Mona Fossdal [Les meir...]
Google
Viktige tidsfristar
Søking til vidaregåande opplæring:     1.mars
                                                       1.februar (særskilt)
Søkjarhandboka
Oppmelding til privatisteksamen:       1.februar/15. september
Søking til høgre utdanning:                15.april