Hafstad vidaregåande skule»Vurderingsplan

Vurderingsplanar 2017-18

Vurderingsplan for 1. halvår, hausten 2017 (oppdatert 6. september 2017)

Vurderingsplan for 2. halvår, våren 2018 (NB: planen blir lagt ut så snart den er klar)

(Sjå også årsplanen til Hafstad vgs for anna informasjon)

Tips ein ven Skriv ut