Foto av Hafstad vgs, skulebygningen

Velkommen til oss

Hafstad vidaregåande skule held til i eit skulebygg vakkert plassert ved elva Jølstra i Førde. Skulen har om lag 530 elevar og 75 tilsette. Er du interessert i kunst, mediefag, språk, realfag eller idrett, så kan du utvikle deg innafor desse områda ved å vere elev her hos oss. Samstundes oppnår du studiekompetanse etter fullført utdanning, og kan søkje deg vidare til høgskular og universitet.
Coronavirus: Foto: Folkehelseinstituttet

Informasjon om programområda til skulen

Som førebuing til søknad for overgang til vidaregåande opplæring tilbyr vi digitale presentasjonar om utdanningsprogramma ved Hafstad vgs.
 Elevar ved Hafstad vgs

Miljøet på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggleik og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

04.08.2022

Velkommen til skulestart 15. august

Velkommen til skulestart ved Hafstad vidaregåande skule, måndag 15. august

18.06.2022

Oppdrag ved Sunde skule

Elevar i 2KDA-klassen fekk dette skuleåret førespurnad frå Sunde skule om å dekorere to veggar i det nye skulebygget. Veggane var i to korridorar der barna i småskulen ferdast.

20.05.2022

Hafstadgutane vann NM for vgs 2022 i volleyball

Tittelforsvararar frå 2020 - gutelaget frå Hafstad vgs - vann NM i volleyball også våren 2022!

07.04.2022

Hafstad-elev nr. 2 i den norske finalen i Fysikk-OL!

Fysikk-OL 2021-22: Andrzej Mielnik frå Hafstad vgs vart nr. 2 i den norske finalen i Fysikk-OL i slutten av mars. Han kunne dermed normalt vore ein av dei fem elevane som kvart år vert sendt til den internasjonale Fysikkolympiade-finalen. Men sidan d...

01.04.2022

Konsert med Moddi

Denne veka fekk elevane på VG3 ved Hafstad vgs ein vakker og tankevekkande konsert med Moddi.