Foto av Hafstad vgs, skulebygningen

Velkommen til oss

Hafstad vidaregåande skule held til i eit skulebygg vakkert plassert ved elva Jølstra i Førde. Skulen har om lag 530 elevar og 75 tilsette. Er du interessert i kunst, mediefag, språk, realfag eller idrett, så kan du utvikle deg innafor desse områda ved å vere elev her hos oss. Samstundes oppnår du studiekompetanse etter fullført utdanning, og kan søkje deg vidare til høgskular og universitet.
Coronavirus: Foto: Folkehelseinstituttet

Informasjon om programområda til skulen

Som førebuing til søknad for overgang til vidaregåande opplæring tilbyr vi digitale presentasjonar om utdanningsprogramma ved Hafstad vgs.
 Elevar ved Hafstad vgs

Miljøet på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggleik og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

23.09.2022

Lærarar ved Hafstad vgs tatt ut i streik

Frå og med tysdag 27.09.22 har vi fått varsel om at over 30 lærarar ved Hafstad vgs blir tekne ut i streik.

16.09.2022

Tankevirus

Grublar du eller bekymrar du deg mykje? Då kan du vere med på eit gratis nettbasert kurs der du får hjelp til å snu negative tankar.

13.09.2022

Velkommen til foreldremøte 14. og 15. september

Velkommen til foreldremøte ved Hafstad vgs, for elevar som går 1. året onsdag 14. september kl. 18.00, og for elevar som går 2. året torsdag 15. september kl. 18.00.

17.08.2022

Informasjon frå foreldremøte 15. august

Hadde du ikkje moglegheit til å delta på foreldremøte måndag 15. august? Her finn du informasjon frå foreldremøte.

Hafstad vgs
04.08.2022

Velkommen til skulestart 15. august

Velkommen til skulestart ved Hafstad vidaregåande skule, måndag 15. august