Foto av Hafstad vgs, skulebygningen

Velkommen til oss

Hafstad vidaregåande skule held til i eit skulebygg vakkert plassert ved elva Jølstra i Førde. Skulen har om lag 530 elevar og 75 tilsette. Er du interessert i kunst, mediefag, språk, realfag eller idrett, så kan du utvikle deg innafor desse områda ved å vere elev her hos oss. Samstundes oppnår du studiekompetanse etter fullført utdanning, og kan søkje deg vidare til høgskular og universitet.
Coronavirus: Foto: Folkehelseinstituttet

Informasjon om programområda til skulen

Som førebuing til søknad for overgang til vidaregåande opplæring tilbyr vi digitale presentasjonar om utdanningsprogramma ved Hafstad vgs.
 Elevar ved Hafstad vgs

Miljøet på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggleik og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

21.11.2022

3KDA tok over Sogn og Fjordane kunstmuseum!

Laurdag 19. november opna vg3-klassen på Kunst, design og arkitektur ved Hafstad vgs utstillinga «Eg e den eg e». Utstillinga er planlagt og organisert i samarbeid med Sogn og Fjordane Kunstmuseum, med god hjelp og rettleiing frå museumsleiar Mayra H...

17.11.2022

Velkommen til Sogn og Fjordane Kunstmuseum 19. november kl. 18.30!

Velkommen til Sogn og Fjordane Kunstmuseum laurdag 19. november kl. 18.30-20.00!

11.11.2022

Hugs å søkje om utstyrsstipend innan 15. november

Visste du at du kan få utstyrsstipend frå Lånekassen? Du kan få inntil 4603 kroner for eit helt år. Dette er pengar du ikkje skal betale tilbake til oss. Søknadsfristen er 15. november.

10.11.2022

Melding om store nedbørsmengder med auka fare for ras

Metrologisk institutt melder om store nedbørsmengder kommande døgn med auka fare for ras og stengde vegar.

09.11.2022

Halloween vart til studietur for medieelevane

På siste dagen i oktober reiste 2mka på Hafstad vgs til Bergen for å filme eit filmprosjekt for fylkeskommunen. For å utnytte turen brukte elevane føremiddagen til å besøke Sbanken og Aksell sitt trykkeri.