Skulebygning og greiner MF1[1]

03.04.2020 : Informasjon til elevar og føresette

Kjære elevar og føresette. Vi har vore igjennom tre utfordrande veker med store endringar for både dokke elevar, foreldre og tilsette. I det store og heile har dette gått over all forventning. Så er det slik at vi er ulike som individ og vil sjølvsagt kunne oppleve slike store og brå endringar svært ulikt. (klikk på tittelen for å få opp heile informasjonsskrivet)