Kunnskapsdepartementet2

05.03.: Melding frå Kunnskapsdepartementet om endring av dokumentasjonskrav ved sjukdom hos elevar

Handtering av koronaviruset gjer til at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på dei som trenger det mest. Den oppfordringa blir følgt ved å lempe på dokumentasjonskravet, melder kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Melding frå Kunnskapsdepartementet om endring av dokumentasjonskrav ved sjukdom hos elevar:

 Endringane varer til 1. august 2020, så framt det ikkje skjer endringar i helsemyndigheitene sine vurderingar som gjer til at den bør bli forlenga eller forkorta.

I praksis betyr dette:

  • I staden for dokumentasjon frå lege blir dokumentasjonen her eigenmelding frå elev over 18 år. Eigenmelding = du må melde i skulearena at du er sjuk.  
  • eller melding frå foreldre om eleven er under 18 år.
  • Fråvære blir då registrert som dokumentert fråvær og handsama deretter, både i høve 10% og i høve fråtrekk av 10 dagar på vitnemål.