Coronaviruset, turkis fotograf Folkehelseinstituttet

12.03.2020: Informasjon elever og føresette - stenging av vgs i Vestland fylkeskommune

Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med torsdag 12. mars kl. 18.00. Dette gjeld i første omgang for to veker. Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde oppe den faglege progresjonen til elevane. (sjå meir info)

Informasjon til elevar og føresette 12. mars 2020

Foto: Fotograf: Folkehelseinstituttet