Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

26.02.2020: Oppdatert informasjon om koronaviruset

Følg råda som kan førebygge smitte: Vask hendene ofte med vatn og såpe, ved hoste bruk anten papirlommetørkle eller host i albogen, og ikkje host mot andre menneske. (Klikk på tittelen for å få fram ei lenkje til oppdatert informasjon)