Helse Førde (film av 3MKA) 3

3MKA UB står bak suksessfull video for Helse Førde!

Helse Førde sin "Ressurssjukepleiar-video" som er laga av 3MKA si ungdomsbedrift MP Fire UB er blitt ein suksess! På få dagar har den fått 23.000 visningar på Helse Førde si facebookside, og over 100 delingar. (Klikk på tittelen for å sjå videoen)

Tekst: Johnny Flaten

Gratulerer med ny flott videoproduksjon frå ungdomsbedrifta MP Fire UB ved Medium og kommunikasjon - Hafstad vgs! Mediagjengen i 3.klasse har produsert denne Informasjonsfilmen på oppdrag frå Helse Førde mfl. Og mars blir nok ein travel månad for MP Fire UB; mellom logo- og streamingoppdrag er dei i full produksjon med ny film for Helse Førde "Omvisningsfilm på Føden". Spennande! 
Denne veka er det også full produksjon av ny film for Sunnfjord Miljøverk.

Her er ei lenkje til den flotte videoen til Helse Førde