Kjemi 1

5 elevar vidare til 2. runde av Kjemi-OL!

Jan Taule - avd. leiar for realfag og økonomiske fag gratulerer ALLE dei involverte! Gode resultat av elevane våre! 1247 elevar deltok. Av desse vart: Ingrid Bolstad nr. 17 med 86 poeng (av 100 poeng) og fylkesvinnar (får ei bokgåve)! Ho er også trekt ut blant dei fire som får reise til Stockholm 24.-26.januar på Berzeliusdagarna. (Klikk på tittelen for meir informasjon)

 

Tekst: Jan Taule

Blant dei 50 beste finn vi:

Nikolai Rygg – 81 poeng

August Thingnes – 80 poeng

 

Desse er også vidare til 2.runde:

Thale Fink

Jenny Heggheim Myklebust

 

Altså tilsaman 5 elevar vidare til 2.runde. Dette er meget BRA! J