Steinvik fiskefarm

Bedriftsbesøk på Steinvik Fiskefarm

Onsdag 20. oktober var VG3, programfag for Økonomi og leiing på bedriftsbesøk til Steinvik fiskefarm. Her kan du sjå foto, og lese meir om kva elevane lærte om denne dagen.


Tekst: Alf-Tore Leite Kirkeli

Bedriftsbesøk på Steinvik Fiskefarm

1 Steinvik fiskefarm.jpg

Over: Foto frå bedriftsbesøk på Steinvik fiskefarm med elevar frå VG3-økonomi og leiing

Programfag for Økonomi og leiing på VG-3 var på bedriftsbesøk på Steinvik fiskefarm onsdag 20. oktober. Vi møtte Alex Vassbotten, Anne Karin Måren Vassbotten og Erlend Vassbotten. Tema for samlinga var blant anna:

  • Historia til Steinvik fiskefarm og generelt om drift.
  • Kan ei oppdrettsnæring vere berekraftig?
  • Kva utfordringar har næringa i forhold til marknaden.
  • Kva faktorar er med å styre kostnaden i bedrifta
  • Kva er viktig å tenke på når ein skal leie ei bedrift
  • Kva betydning Steinvik har for lokalsamfunnet
  • Kva betydning bransjen har nasjonalt

Tema på besøket går rett inn i fagkretsen til elevane og var soleis veldig relevant. Å knyte teori til praktiske døme bidreg til å auke forståing og interesse for faget.

2 Steinvik fiskefarm.jpg

Over: Foto frå bedriftsbesøk på Steinvik fiskefarm med elevar frå VG3-økonomi og leiing

3 Steinvik fiskefarm.jpg

Over: Foto frå bedriftsbesøk på Steinvik fiskefarm med elevar frå VG3-økonomi og leiing

https://www.steinvik.no/