Utdanningsval ved Hafstad vgs våren 2017, foto - Mona Fossdal

Utdanningsval ved Hafstad vgs våren 2017, foto - Mona Fossdal

Besøk av niandeklassingar

Under utdanningsval den 6. og 7. mars, fekk vi besøk av rundt 130 niandeklassingar på skulen sine programområde: Studiespesialisering, kunst, design og arkitektur, og medium og kommunikasjon. Hospitantane fekk desse dagane informasjon om programområda, og kanskje også eit inntrykk av korleis det er å vere elev ved Hafstad vgs. Her er nokre foto frå dagane:

Studiespesialisering:

Foto frå utdanningsval på IT. Foto: Alf-Tore Kirkeli

01 Studiespesialisering, IT - Foto Alf-Tore Kirkelid

Utdanningsval på IT (studiespesialisering): Foto - Alf-Tore Kirkelli

Kunst, design og arkitektur:

Moteteikningar på KDA, utdanningsval våren 2017, foto - Karoline Vie

Moteteikning. Foto - Karoline Vie

Moteteikningar på KDA under utdanningsval våren 2017, foto - Karoline Vie

Moteteikning. Foto - Karoline Vie

Medium og kommunikasjon

Workshop med klasse 2mka under utdanningsval ved Hafstad vgs våren 2017

Over: Arbeid med grafisk design og Gif-animasjon. Foto- Ole Johnny Devik

Workshops i 2mka, foto - Mona Fossdal

​Over: Opplæring og arbeid med grafisk design og GIF-animasjon. Foto - Mona Fossdal

Workshops med Gif-animasjon og radio

Over: Arbeid med GIF-animasjon og med radio. Foto - Mona Fossdal