Utdanningsval hausten 2017

Bilete frå utdanningsval

Måndag og tysdag 30. og 31. oktober var det Utdanningsval, og på Hafstad vgs fekk vi besøk av ein triveleg gjeng med 10.klassingar på alle programområda ved skulen. Klikk på tittelen for å få fram informasjon, og for å sjå bilete frå desse to dagane.

Elevane fekk desse to dagane informasjon frå rådgjevarane ved skulen, frå miljøkoordinator og frå elevrådet. Det blei også gitt informasjon om idrettstilbodet og PC-ordninga ved skulen. Her er litt informasjon og bilete frå opplegget i dei ulike programområda:

Medium og kommunikasjon:

På dette programområdet blei det arrangert workshops, der elevar frå klasse 2MKA hadde ansvaret for opplæring innan film, foto, design og lyd (FILM v/ Markus, Adrian og Mark, FOTO v/ Jørgen, Ulric og Lea, DESIGN v/ Sebastian, Leon og Kristian, RADIO v/ Gjertrud, Sara og Nikoline, og FOTO utandørs v/ Magnus og Aleksandra). I tillegg var fem av elevane frå klassen vertar: Valeriia, Amalie, Karoline, Torveig og Malin. Medielærarane Anne Brit Sande, Johnny Flaten, Ole Johnny Devik og Mona Fossdal deltok også desse dagane, og Ole Johnny og Anne Brit hadde ei informasjonsøkt om programområdet.

FOTO studio workshop - Mona Fossdal.jpg

Foto workshop i studio. Foto: Mona Fossdal

MK utdanningsval studio 2.jpg

Foto: Bileta er tatt i studio, av elevar frå 10. klasse

FOTO studio - Mona Fossdal.jpg

Foto workshop i studio. Foto: Mona Fossdal

MK utdanningsval studio 3.jpg

Foto: Bileta er tatt i studio, av elevar frå 10. klasse

MK utdanningsval studio 1.jpg

Foto: Bileta er tatt i studio, av elevar frå 10. klasse

DESIGN workshop 1, foto - Mona Fossdal.jpg

Design - workshop. Foto: Mona Fossdal

DESIGN workshop 2, foto - Mona Fossdal.jpg

Design workshop. Foto: Mona Fossdal

FILM workshop - foto Mona Fossdal.jpg

Film workshop. Foto: Mona Fossdal

LYD workshop, foto - Mona Fossdal.jpg

Lyd workshop. Foto: Mona Fossdal

MK utdanningsval hausten 2017 - foto Mona Fossdal.jpg

Foto: Mona Fossdal

MK utdanningsval  - foto Mona fossdal.jpg

Foto: Mona Fossdal

Kunst, design og arkitektur:

Måndag 30. oktober fekk gjestane informasjon om programområdet v. Mona Fossdal, og fekk etter dette ei praktisk oppgåve der dei skulle dekorere ei maske - med utgangspunkt i eit ord som dei trakk tilfeldig på ein lapp. Desse orda var blant anna: "Eld", "skog", "kulde", "kantete", "verdensrommet", "godteri", "haust", "by" mm. Som teknikk nytta dei fargeblyantar. Etter lunsj fekk elevane prøve seg på teatersminke med Karoline Vie, og fekk bl.a. lære å lage sårsminke.

e maske, foto - Mona Fossdal.jpg

Foto: Mona Fossdal

Utdanningsval på KDA hausten 2017, foto - Mona Fossdal.jpg

Foto: Mona Fossdal

Dekorerte masker, foto Mona Fossdal.jpg

Foto: Mona Fossdal

Tysdag 31. oktober fekk gjestane våre ein gjennomgang av kunsthistorie med Wenche Steinsvik, og deretter hadde dei ei praktisk teikneoppgåve. Dei nytta svart tusj/konturteikning som teknikk til denne oppgåva. Tema: Menneske i kunsten frå Antikken til Moderne tid. Teori: 2500 år med kunstuttrykk. Praktisk: Intuitiv teikning. Etter dette fekk dei ei oppgåve med Svein Myklebust og Grete Huus - der dei arbeidde 3-dimensjonalt og med konstruksjon. Teknikk: Arkitektpapp mm.

Tusjteikning 1.jpg

Foto: Wenche Steinsvik

Tusjteikningar 2.jpg

Foto: Wenche Steinsvik

Tusjteikning, foto Wenche Steinsvik 3.jpg

Foto: Wenche Steinsvik

Tusjteikning 4.jpg

Foto: Wenche Steinsvik

Portal 1 Utdanningsval - Foto Svein Myklebust.jpg

Foto: Svein Myklebust

Portal 2 Utdanningsval - Foto Svein Myklebust.jpg

Foto: Svein Myklebust

Elevar frå 10. klasse under utdanningsval

Foto: Svein Myklebust

Utdanningsval på KDA hausten 2017

Foto: Svein Myklebust

Portal 5 Utdanningsval - Foto Svein Myklebust.jpg

Foto: Svein Myklebust

Portal 6x Utdanningsval - Foto Svein Myklebust.jpg

Foto: Svein Myklebust

Portal 7 Utdanningsval - Foto Svein Myklebust.jpg

Foto: Svein Myklebust

Portal 8x Utdanningsval - Foto Svein Myklebust.jpg

Foto: Svein Myklebust

Studiespesialiserande:

Måndag 30. oktober: Gjestane fekk denne dagen delta i fysikk - med faglærar Borgny H. Hatleset, rettslære med Knut Jon Sunde, spansk med Christine Bergvatn, og biologi med Hans Otto Holme.

Tysdag 31. oktober: Denne dagen fekk elevane opplæring i IT med Alf-Tore Kirkeli, dei hadde engelsk med Ingvild H. Bjørnson, kjemi med faglærar Leon Årdal, og fekk opplæring i økonomi og leiing med Magne Frøholm.