Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Bilete
Ingressbilete x1

Hafstad vgs

Hafstad vgs mai 2016 av Elise Håvåg.jpg

Over: Hafstad vgs. Foto: Elise Håvåg

Glasgården ved Hafstad vgs - Elise Håvåg 2016.jpg

Over: Glasgården ved Hafstad vgs. Foto: Elise Håvåg

Hafstad vgs haust 2.jpg

Over: Hafstad vgs, tidleg om hausten. Foto: Mona Fossdal

Giraffer.jpg

Over: Giraffar på Hafstad vgs. Foto: Stig Oskar Naustdalslid

Hafstad vgs vinter 2.jpg

Over: Hafstad vgs, vinteren 2016. Foto: Mona Fossdal