Hafstad vidaregåande skule
Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

Coronaviruset, og tiltak som er iverksett av Sunnfjord kommune

På Sunnfjord kommune si nettside kan du finne viktig informasjon om tiltak som er iverksett av kommunen, knytt til handteringa av corona. (Klikk på tittelen for å få opp meir informasjon og gode råd, og ei lenkje til nettsida deira)

Lenkje til Sunnfjord kommune si nettside, med informasjon knytt til tiltak og handtering av Corona: 

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/koronavirus-i-sunnfjord-kommune/tiltak-som-er-iverksett-av-kommunen/