Hafstad vidaregåande skule
Privattimen

14.- og 15. mars skal vg2-elevane sjå det komiske dramaet «Privattimen».

Sogn og Fjordane teater er på turne i Den kulturelle skulesekken og skal spele for vg2-elevar på dei vidaregåande skulane i fylket. (Førdehuset: 2SFA tysdag kl. 10.15, og dei andre klassane onsdag. A og B kl. 10.15 og C og D kl. 12.30). Trykk på tittelen for meir informasjon

Tekst: Guro Høyvik

Elevane i 2. klasse får møte eleven som skal ta «den universelle doktorgrad» på tre veker, professoren som skal hjelpe henne med det og hushjelpa hans.

Burlesk og humørfylt einaktar

«Privattimen» er eit intenst og tankevekkande stykke som stiller spørsmål ved meiningsløysa ved dei tillærte og undertrykkande verdiane våre. Men først og fremst blir alt fortalt i ein frekk, antikonvensjonell og frigjerande form for absurd humor. Kven er denne unge eleven som ikkje kan meir enn eit åtte år gamalt barn? Kven er denne merkelege professoren som skjuler ein sadistisk tyrann, og kven er hushjelpa som skal fortelje om det tragiske utfallet av privattimen?

Språket som maktmiddel

I Privattimen vert ikkje språket berre brukt til kommunikasjon eller opplæring, men også som eit maktmiddel. Stykket er skrive som eit angrep på eit undertrykkande skulesystem med totalitær lærarautoritet, spekka med overraskande innfall og overdriven, grotesk humor. Dramatikaren som har laga stykket, Eugène Ionesco, set fokus på det meiningslause ved konvensjonane våre, – kva oppdreg  vi unge menneske til? Kva slags banal kunnskap er det vi tvingar på dei? Kva slags nytte vil dei ha av det håplause tankegodset og dei ubrukelege ferdigheitene vi indoktrinerer dei med? Kva brukar vi språket til, - å dominere eller frigjere?

Vel  møtt til framsyning!

Les meir

·        Les meir om stykket «Privattimen»

·        http://www.skulesekken.no

·        Den kulturelle skulesekken på Facebook

·        Sogn og Fjordane teater på Facebook

 

For meir informasjon

Øyvind Høstaker

koordinator for Den kulturelle skulesekken

Sogn og Fjordane fylkeskommune

+47 95222168

oyvind.hostaker@sfj.no