Hafstad vidaregåande skule
Clamydiadag

«Klamydiadag» for RUSSEN på Hafstad vgs 07. mai 2018

(1. og 2. klasse blir ein annan dag). Ca 25 000 får Klamydiainfeksjon kvart år. Den er svært smittsam og gir sjeldan symptom! Det er difor viktig å «øve» seg på å ta Klamydiatest og for å få russeknute. Kom utanfor Helsesøster sitt kontor frå kl. 08.30 – 11.30. (Alle får med «utstyr» og går inn på toalettet og testar seg sjølv). Jorunn/helsesøster