Hafstad vidaregåande skule
Clamydiadag

«Klamydiadag» for alle elevar på Hafstad vgs 4. april 2019

Ca 25 000 får Klamydiainfeksjon kvart år. Den er svært smittsam og gir sjeldan symptom!! Det er difor viktig å «øve» seg på å ta Klamydiatest og for å få russeknute. Kom utanfor Helsesøster sitt kontor frå kl. 08.30 – 15.00. (Alle får med «utstyr» og går inn på toalettet og testar seg sjølv). Med helsing Jorunn/helsesøster

Tips ein ven Skriv ut