Klamydiadag 2 ved Hafstad vgs

«Klamydiadag» for alle elevar på Hafstad vgs 31. januar 2020

Kom utanfor Helsesøster sitt kontor frå kl. 08.30 – 13.30. Alle får med «utstyr» og går inn på toalettet og testar seg sjølv.

Ca 25 000 får Klamydiainfeksjon kvart år. Den er svært smittsam og gir sjeldan symptom! Det er difor viktig å «øve» seg på å ta Klamydiatest og for å få russeknute.Kom utanfor Helsesøster sitt kontor frå kl. 08.30 – 13.30. (Alle får med «utstyr» og går inn på toalettet og testar seg sjølv).

I samarbeid med prevensjonssjefane i russestyret: Julie Grimseth og Julia Margaretha Telle Larsson

Jorunn/helsesjukepleiar