Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Eksamen

Eksamen

Å gjennomføre eksamen skal gje kandidaten høve til å vise kompetanse i så stor del av faget som mogleg. For å sikre at kandidaten får vist sine kunnskapar og ferdigheiter, skal eksamensforma være føreseieleg og kjent.

Kontakt

Eksamensansvarleg:

Helen Hjertaas

helen.hjertaas@vlfk.no

415 30 832

Relaterte lenker