Rådgjevarane ved Hafstad vgs

Rådgjevarane ved Hafstad vgs: Linda Størseth Hvidsten og Bjørg Dagunn Indrebø

Treng du informasjon knytt til søknad, skulerett, omval, studier i utlandet eller høgare utdanning? I så fall kan rådgjevarane ved Hafstad vgs hjelpe deg.

Kven er rådgjevarane dine?

Bjørg Indrebø er rådgjevar for: 1STC, 1STD, 1KDA, 2STC, 2STD, 2KDA, 3STC, 3STD, 3KDA og 3PÅB
Linda Hvidsten er rådgjevar for: 1STA, 1STB, 1MKA, 2STA, 2STB, 2MKA, 3STA, 3STB, 3MKA og 3PÅA

Skulerett

Du har rett til tre års vidaregåande opplæring.
Retten må brukast innan utgangen av det året du fyller 24.
Har du begynt å bruke av retten, må du nytte den i løpet av ein periode på 5 år (6 år i lærefag).
Du har rett til eitt omval, eitt år ekstra, utan å tape skulerett. Omvalet må vere på same nivå som det du sist fullførte. Etter Vg1 kan du velje nytt Vg1. Etter Vg2 kan du velje nytt Vg2 som bygger på Vg1 som du alt har.
 

Søknad og rett til plass

Du må søkje om plass kvart år. Til Vg2 har du rett til plass på eit programområde som byggjer på Vg1.Du har ikkje rett til plass på ein bestemt skule. Plassar blir tildelte etter poeng utrekna på grunnlag av karakterar.
 

Søknadsfrist:

1. mars, 1. februar for særskilt inntak.

Studieorientering

Her kan du finne informasjon frå rådgjevarane om førstegongsvitnemål, skulepoeng og tilleggspoeng, krav til spesiell studiekompetanse og inntakskrav til ulike høgare utdanningar, informasjon om studiar i utlandet med meir: Studieorientering

Studium i utlandet:

www.ansa.no Organisasjon for norske studentar i utlandet

www.lanekassen.no Leite fram til det enkelte universitet, + finansiering

www.bjorknes.no Hjelper med søknad

www.sonor.no  Hjelper med søknad

Nettstadar for info om fag og utdanningar:

www.samordnaopptak.no  Søknad, poenggrenser, reglar, lenkjer til nettsider til universitet og høgskular

www.studievalg.no  Oversyn over utdanningar og yrke

www.utdanning.no  Poengutrekning, yrkesintervju, generell informasjon om ulike yrke og utdanningar mm

Dokument

Søknadskjema for tilrettelegging på eksamen og prøvar, krav om at fråvær ikkje blir ført på vitnemål og søknad om fritak frå vurdering med karakter finn du i VIS (Visma in School)

Samtykkeskjema for elevar over 18 år

Spesialpedagogikk, rådgjevar for tilpassa opplæring

 
Rådgjevar for tilpassa opplæring på Hafstad vgs er Ellrun Aarseth, og det er ho som har ansvaret for å organisere og samordne den tilpassa opplæringa på Hafstad vgs. Du finn informasjon frå Ellrun Arseth på denne sida.
 

Minoritetsrådgjevar

Minoritetsrådgjevar er Line Sunde Kvalheim. Du finn informasjon frå Line Sunde Kvalheim på denne sida