Rettleiingstenesta

Hafstad vgs, foto - Malin R Haukås frå medium og kommunikasjon.jpg

Rettleiingstenesta - Vestland Nord

Kontaktpersonar og kontordagar ved Hafstad vgs:

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT): 

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. På Utdanningsdirektoratet si nettside finn du meir informasjon om PPT: Hva gjør PP-tjenesten? (udir.no)

Lill Anette Juvik. E-post: lill.anette.juvik@vestland.no. Tlf: 959 30 505

Børge Follevåg. E-post: borge.follevag@vlfk.no. 

Oppfølgingstenesta (OT):

Oppfølgingstenesta (OT) arbeider for at ungdom skal få tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetting. Vi gir derfor utdannings- og yrkesrettleiing. Her på Vestland fylkeskommune si nettside finn du meir informasjon om oppfølgingstenesta:Oppfølgingstenesta (OT) - Vestland fylkeskommune 

Roger Kløvtveit. E-post: roger.klovtveit@vlfk.no. Tlf: 958 34 359

Vegard Farstadvoll. E-post: vegard.farstadvoll@vlfk.no.

Vidaregåande opplæring for vaksne:

Cecilie Yvonne Høyvik. E-post: cecilie.yvonne.hoyvik@vlfk.no. Tlf: 415 30 715