Sentrale dokument i vgs

Reglement ved Hafstad vgs

Skulemiljø:

Ordensreglement

Ordensreglement ved Hafstad vidaregåande skule (Oppdatert 19.08.2021)

Orden og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune

Fråvær

Her finn du informasjon, og fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland

Prosedyre for melding av fråvær

Kontaktprosedyre ved legekontora når du har behov for dokumentasjon av sjukdomsrelatert fråvær:

Elevar som har fastlege i Askvoll

Elevar som har fastlege i Førde, Naustdal, Jølster og Gaular

Reglar for heildagsprøver

Reglar for heildagsprøver

Vurdering

Her finn du gjeldande retningslinjer for vurdering ved Hafstad vidaregåande skule. (Oppdatert 08.06.2021)

Klage på vurdering

Her finn du informasjon og regelverk knytt til klage på vurdering

Klage på opplæring

Her finn du informasjon og regelverk knytt til klage på opplæring

Personopplysningar

Her finn du informasjon og regelverk knytt til personopplysningar

Skulebyte

Her finn du informasjon og regelverk knytt til skulebyte