Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Elevforsikring

Elevforsikring

Sogn og Fjordane Fylkeskommune har teikna ei ulykkesforsikring som gjeld for elevar i vidaregående opplæring.

Forsikringa er via selskapet AIG og dekker ulykker i skuletida, i utplassering, på ekskursjon og reiser. Ved medisinsk invaliditet vert det dekka opp til 5 G. Ved død vert utgifter til gravferd opp til 1 G dekka. Ta kontakt med skulen si leiing dersom du har spørsmål.