Hafstad vgs profilbilete FB2

Elevinformasjon

Kjære, nye elevar, velkommen til Hafstad vg! Klikk på tittelen, for å få opp eit informasjonsskriv om skulen. I informasjonsskrivet står det bl.a. om timeplan og oppbygning av skulekvardagen, tilsette/rådgjeving, skuleskyss, bibliotekordninga, og om kantina.