Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad
Ingressbilete Elevmedverknad1

Elevmedverknad

Elevmedverknad inneber deltaking og avgjersler som gjeld eigen og elevgruppas læring. Læraren har plikt jamfør opplæringslova å ta med elevane på råd. I tillegg har elevane medverknad gjennom ulike råd og utval. Dei har også eit eige ombod som skal ta vare på eleven/lærlingen og deira rettar.

Tips ein ven Skriv ut