Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre
XX4

Elevstyre og elevråd ved Hafstad vgs

Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule, men det føreset at elevrådet er rett samansett. Difor er det viktig at dei elevane som er med i elevrådet er aktive, engasjerte og motiverte. Eit slik utgangspunkt gjev større høve for elevane til å forme skulekvardagen, og dermed auke både trivsel og læring.

Opplæringslova seier noko om formålet med elevrådsarbeid:

§ 11-6 Elevråd

Ved kvar vidaregåande skule skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet er ikkje i lova gjeve avgjerdskompetanse i skulesamfunnet, men kan uttale seg om alle saker som gjeld skulen. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljø, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Elevstyre (januar 2018 - januar 2019)

Leiar: Milad I. Dean, 2STB, 48 38 14 29, milad.dean7@gmail.com

Nestleiar: Odd Bjarte Ringstad, 2STA, 41 50 77 04, oddbringstad@gmail.com

Sekretær: Henrik Solheim , 2STD,   48 12 38 52, henriksolh@gmail.com

Eva Marie By Vikøren , 2MKA, 90 70 72 55, eva-marie-by@hotmail.no

Ronja Årskaug Vallestad, 1MKA, 95 11 82 79, ronjavall@gmail.com

Elevrådet ved Hafstad vgs skuleåret 2018-19

Leiar: Eva Marie By Vikøren , 2MKA, 90 70 72 55, eva-marie-by@hotmail.no

Nestleiar: Odd Bjarte Ringstad, 2STA, 41 50 77 04, oddbringstad@gmail.com

Sekretær: Mirela Zovko, 1KDA,    94 81 29 03,    mirela.2002@hotmail.com

Elevrådsstyret ved Hafstad vgs 2018:

- Thale E. Fink

- Milad I. Dean

- Jenny Myklebust

- Silje Russenes

- Odd Bjarte Ringstad

Elevrådet ved Hafstad vgs skuleåret 2017-18

- Thale E. Fink (leiar)

- Mathias M. Indrevær (nestleiar)

- Jenny Myklebust (sekretær)

Tips ein ven Skriv ut