Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre
XX4

Elevstyre og elevråd ved Hafstad vgs

Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule, men det føreset at elevrådet er rett samansett. Difor er det viktig at dei elevane som er med i elevrådet er aktive, engasjerte og motiverte. Eit slik utgangspunkt gjev større høve for elevane til å forme skulekvardagen, og dermed auke både trivsel og læring.

Opplæringslova seier noko om formålet med elevrådsarbeid:

 

§ 11-6 Elevråd

Ved kvar vidaregåande skule skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet er ikkje i lova gjeve avgjerdskompetanse i skulesamfunnet, men kan uttale seg om alle saker som gjeld skulen. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljø, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

 

ELEVSTYRET JANUAR 2021- JANUAR 2022

Leiar: Martine Stavland – 2STD 

Sekretær: Johannes Dvergsdal-Volle – 2STB

Styremedlem: Yonas Hagos – 2STC

Styremedlem: Emmerense Kjerstad – 1KMA

Styremedlem: Erick Nsabimbona – 1STB

 

ELEVSTYRET JANUAR 2020 - JANUAR 2021

Leiar: Martine Stavland

Tuva Bueie Dalin

Synnøve Kårstad Skaar

Yonas Hagos

Johannes Dvergsdal-Volle

 

ELEVRÅDET SKULEÅRET 2020-21

Leiar: Ruben Kerikalen Osland Ehamparam

Nestleiar: Sara Elise Wergeland