Hafstad vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Elevråd
Ingressbilete Hafstad vgs svart kvitt m tekst F

Elevråd

Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule, men det føreset at elevrådet er rett samansett. Difor er det viktig at dei elevane som er med i elevrådet er aktive, engasjerte og motiverte. Eit slik utgangspunkt gjev større høve for elevane til å forme skulekvardagen, og dermed auke både trivsel og læring.

Opplæringslova seier noko om formålet med elevrådsarbeid:

§ 11-6 Elevråd

Ved kvar vidaregåande skule skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet er ikkje i lova gjeve avgjerdskompetanse i skulesamfunnet, men kan uttale seg om alle saker som gjeld skulen. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljø, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Elevstyre (januar 2018 - januar 2019)

Leiar: Milad I. Dean, 2STB, 48 38 14 29, milad.dean7@gmail.com

Nestleiar: Odd Bjarte Ringstad, 2STA, 41 50 77 04, oddbringstad@gmail.com

Sekretær: Henrik Solheim , 2STD,   48 12 38 52, henriksolh@gmail.com

Eva Marie By Vikøren , 2MKA, 90 70 72 55, eva-marie-by@hotmail.no

Ronja Årskaug Vallestad, 1MKA, 95 11 82 79, ronjavall@gmail.com

Elevrådet ved Hafstad vgs skuleåret 2018-19

Leiar: Eva Marie By Vikøren , 2MKA, 90 70 72 55, eva-marie-by@hotmail.no

Nestleiar: Odd Bjarte Ringstad, 2STA, 41 50 77 04, oddbringstad@gmail.com

Sekretær: Mirela Zovko, 1KDA,    94 81 29 03,    mirela.2002@hotmail.com

Elevrådsstyret ved Hafstad vgs 2018:

- Thale E. Fink

- Milad I. Dean

- Jenny Myklebust

- Silje Russenes

- Odd Bjarte Ringstad

Elevrådet ved Hafstad vgs skuleåret 2017-18

- Thale E. Fink (leiar)

- Mathias M. Indrevær (nestleiar)

- Jenny Myklebust (sekretær)

Elevrådet ved Hafstad vgs 2016-17:

Leiar: Martha Linnea Pukallus

Nestleiar: Marte Søgnen Holen

Sekretær: Ådne Sellevoll

Tips ein ven Skriv ut