Buss-streik

Fare for busstreik i Vestland frå laurdag

Som kjent er bussjåførar i Vestland tekne ut i streik frå komande laurdag etter brot i meklinga mellom NHO Transport og fire arbeidstakarforbund. Dette er ein lovleg streik som vil innebere at størstedelen av busstilbodet i Vestland vert stansa (klikk på tittel for meir informasjon).

Her på Vestland fylkeskommune si nettside finn du meir informasjon om bussstreiken