Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Ferie og fridagar

Skuleruta for 2020–2021

Månadane   Tal skuledagar
August Første skuledag: 17. august 11
September   22
Oktober Haustferie: 5.–9. oktober (veke 41) 17
November Elevfri dag: 13. november 20
Desember Siste skuledag før jul: 22. desember 16
Januar Første skuledag: 4. januar 20
Februar Vinterferie: 22–26. februar (veke 8) 15
Mars Elevfri dag: 12. mars
Siste skuledag før påske: 26.mars
19
April Første skuledag etter påske: 6. april 19
Mai Elevfri dag: 14. mai 17
Juni Siste skuledag: 18. juni 14
Sum   190

 

Relaterte lenker

www.vilbli.no om skulerute

Dokument