Hafstad vidaregåande skule
001 Fest for avgangselevane juni 2017

Festen for avgangselevane

Måndag 12. juni blei det halden fest for avgangselevane. Rektor ønskte elevane velkommen, og deretter blei det tradisjonen tru - planta eit tre, til minne om årets avgangselevar. Elles heldt rektor tale til elevane, og dei tillitsvalde i klassane held også talar til lærarane sine. Jan Taule var konferansier på festen. Maten som blei servert på festen fall i smak, og det gjorde også underhaldninga. Miljøkoordinator Ane Birkeland sang vakkert til elevane, og lærarane stod også for eit eit flott musikalsk bidrag.

Fest for avgangselevane ved Hafstad vgs 12 juni 2017, foto Mona Fossdal

Øvst: Rektor ønskjer velkommen, og nedst: Planting av eit pæretre til minne om avgangsklassen. Foto - Mona Fossdal

Rektor held tale på avslutningsfesten

Rektor Nina Bygstad held tale til elevane. Foto - Ole Johnny Devik

Maten falt i smak på festen, foto Ole Johnny Devik.jpg

Maten fall i smak på festen, Foto - Ole Johnny Devik

Elevar held tale på avslutningsfesten

Talar og utdeling av blomar og gåver på festen for avgangselevane. Foto - Ole Johnny Devik

God stemning

God stemning på festen. Foto - Ole Johnny Devik

Flotte gutar frå Hafstad vgs

Flotte gutar frå Hafstad vgs. Foto - Ole Johnny Devik

Musikalske innslag

Musikalske innslag med miljøkoordinator Ane Birkeland, og med lærarar. Foto - Ole Johnny Devik

Klassebilete

3STA, Foto - Ole Johnny Devik

04 Klassebilde, foto Ole Johnny Devik.jpg

3STB, Foto - Ole Johnny Devik

05 Klassebilde, foto Ole Johnny Devik.jpg

3STC, Foto - Ole Johnny Devik

06 Klassebilde, foto Ole Johnny Devik.jpg

3STD, Foto - Ole Johnny Devik

08 Klassebilde Påbyggsklassen, foto Ole Johnny Devik.jpg

3PÅA, Foto - Ole Johnny Devik

3SFA

3SFA, Foto - Ole Johnny Devik

Heile 3. årskullet med vg3-elevar, våren 2017

​Heile 3-årskullet, Foto - Ole Johnny Devik, 12. juni 2017