Hafstad vidaregåande skule
Hafstad vgs, foto - Mona Fossdal 2017

Hafstad vgs, foto - Mona Fossdal 2017

Foreldremøte for Vg1 - 21.08.2017

Oppmøte den 21.august 2017 kl. 1800, i kantina ved Hafstad vgs. (Klikk på tittelen for å få opp program)

PROGRAM

 1. Velkommen v/rektor Nina Bygstad

 2. Fråværsgrense i vgo v/Nina

 3. Nye reglar om skulemiljøet til elevane

 4. Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring v/ped.leiar Inger Karin Oppedal

 5. Drømmeskulen v/Inger Karin Oppedal + elevmentorer

 6. Skulen si heimeside v/opplæringsleiar Mona Fossdal

 7. Litt om SkoleArena og Fronter v/adm.leiar Magne Frøholm

 8. Gratis skulebøker og PC-ordninga v/Magne Frøholm

 9. Framandspråk v/Magne

 10. Matematikk-tilbodet ved skulen v/opplæringsleiar Jan Taule

 11. Idrettstilbodet v/Jan Taule

 12. Skulestart v/opplæringsleiar Anette Drage

 13. Vikarordninga ved skulen v/Anette Drage

 

Omvising etter møtet for dei som ønskjer det.