Haustbilete av Hafstad vgs. Foto - Mona Fossdal

Haustbilete av Hafstad vgs. Foto - Mona Fossdal

Foreldremøte for VG1 og VG2 onsdag 19. september

Velkommen til foreldremøte på Hafstad vgs!

KL 1800 Vg1 –foreldre møter i kantina. Kl 1900 vg2 –foreldre møter i kantina

Program:

Rektor ønskjer alle velkommen, deretter blir det informasjon frå politi og utekontakten om kva som rører seg i ungdomsmiljøet. Kontaktlærarane tek foreldra med seg til basisklasseromma, for orientering om ordensreglementet, klassemiljøet, vurdering mm. Rådgjevarane vil informere i VG1 om skulerett og søknad, fagoversikt, struktur på VG2 og VG3 mm.