Hafstad vidaregåande skule
Hafstad vgs Foto - Mona Fossdal. Haustbilete

Hafstad vgs Foto - Mona Fossdal. Haustbilete

Foreldremøte for vg1 og vg2

Onsdag 20.9 blir det foreldremøte for Vg1 og Vg2. Vi startar med diverse informasjon i kantina kl. 1800 for VG1, og kl. 1900 for VG2.

Etter informasjonen blir det møte med kontaktlærarane i klassane. Kontaktlærarane vil informere m.a. om skulereglementet, og ta opp aktuelle tema som kontakt skule/heim, og klassemiljø. Vel møtt! (klikk på tittelen for meir info)