Foto av skulebygningen, Hafstad vgs, våren 2016

Foto av skulebygningen, Hafstad vgs, våren 2016

Foreldremøte

Velkommen til foreldremøte torsdag 22. september. Det blir oppmøte for VG1 kl. 18.00, og for VG2: kl. 19.00. I kantina vil rektor orientere om skulen sine mål og arbeidsmåtar m.m. Deretter blir det møte i dei ulike klassane med kontaktlærarane.

Kontaktlærarane vil gjere greie for skulereglement ( rettar og plikter ), formell og uformell vurdering, klassemiljø, kontakt skule – heim m.m. 

I desember blir det halde eit foreldremøte, der det blir høve til samtalar med kontaktlærarar, faglærarar, rådgjevar og skuleleiing. Føresette som ønskjer å samtale med nokon av desse før dette møtet, kan ringje skulen eller ta kontakt på annan måte.

Det vert høve til omvising på skulen. For parkering, bruk gjerne parkeringsområde på festplassen, eller ved politihuset.

 

Førde, september 2016

Nina Bygstad                         

-rektor-