Hafstad vidaregåande skule
Hafstad vgs, vinterfoto - Mona Fossdal

Foreldresamtalar på Vg2 og Vg3

Hafstad vidaregåande skule inviterer til undervegssamtale for foreldre/føresette til Vg2- og Vg3-elevar torsdag 7. desember. Samtalane blir gjennomførde mellom kl. 18.00 og 21.30. Denne kvelden får foreldre/føresette og elevar høve til å samtale med kontaktlærar og faglærarar. I tillegg blir det høve til å snakke med rådgivarane.