Hafstad vidaregåande skule
Fotokonkurranse

Fotokonkurranse med temaet inkludering

Bli med på ein spennande fotokonkurranse! Det som blir vektlagt av komiteen under utveljinga av bilete, er kreativitet og originalitet, komposisjon, kunstnarleg kvalitet, og innhald for temaet inkludering. Det skal sendast inn eitt digitalt foto per deltakar, innan 31. august. Les vedlegg for meir informasjon.