Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

Coronaviruset, fotograf Folkehelseinstituttet

Fråvær ved karantene / symptom på luftvegssjukdom

Ved Hafstad vgs blir ufrivillig fråvær pga. symptom/karantene organisert som sjølvstendig studiearbeid. Sjølvstendig studiearbeid blir innvilga av avdelingsleiar, og det skal ikkje førast fråvær. Faglærar legg undervisningsopplegg tilgjengeleg i Teams. Det blir ikkje krevd legeerklæring i desse tilfella.