SONOR 2

Fredag 19.10. kl 12.00 – 12.45 vil SONOR besøke Hafstad vgs.

Dei vil orientere interesserte Vg3- elevar om studium i utlandet. Dersom du tenkjer på å studere i utlandet etter vgs, bør du møte opp i auditorium 2, og få nyttig og interessant informasjon. Gå gjerne inn på www.sonor.no og les litt om tilboda dei har først.