Hafstad vidaregåande skule
0001 A JUL 2021

God Julehøgtid!

Vi ønskjer alle elevar og tilsette ved Hafstad vgs ei riktig God Jul, og eit godt nytt år!