Hafstad vidaregåande skule
01 Ildsjelprisen 2018

Hafstad vgs vann Ildsjelprisen 2018!

KDA-konferansen 2018 er ein landsdekkande konferanse for lærarar som underviser i kunst, design arkitektur og handverk i den vidaregåande skulen. Hafstad vgs var ein av dei nominerte skulane til Ildsjelprisen, og i dag 9. februar - vann vi prisen!

Bilete - pris.jpg

Over: Foto av bilete/prisen

Ildsjelprisen  blir delt ut til enkelpersonar eller til fagmiljø. Nomineringa blir gjort med bakgrunn i kriteria: synleggjering, aktivitetar som fremmar feltet, skule- og fagpolitisk arbeid og skuleeigars innsats.

​Prisen har i tillegg som målsetning å trekke fram og synleggjere godt fagleg arbeid samt bidra til spreiing av gode døme på spennande prosjekt, rekrutteringstiltak og undervisningsopplegg som føregår lokalt. 

​Ildsjelprisen blir delt ut i samarbeid mellom arrangørane av KDA-konferansen Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Sørøst-Norge og Kunst og design i skolen. Prisen blir delt ut med bakgrunn i eit ønskje om å trekke fram ein person, eit miljø eller ein skule som aktivt har fremja formgjevingsfaget i den vidaregåande opplæringa.

Her kan du lese meir om KDA-konferansen: https://www.kunstogdesign.no/kdakonferansen2018

Grunngjevingar for prisen:

Teksten er henta frå: kunstogdesign.no (​12.02.2018)

9. februar ble Ildsjelprisen delt ut på KDA-konferansen på OsloMet (HiOA). Miljøet ved kunst, design og arkitektur samt medier og kommunikasjon ved Hafstad videregående skole i Førde stakk velfortjent av med årets pris. Vi gratulerer!

Dette ble blant annet trukket fram om fagmiljøet ved Hafstad vgs:

• Utdanningsprogrammene KDA og MK er godt synlig i lokalmiljøet.

• Både KDA og MK har egne fagblogger som synliggjør elevarbeider og prosjekter

• Utdanningsprogrammene er godt synlige på skolens hjemmesider og på Facebook. Det lages også egne filmer om KDA og MK - til promoteringsarbeid.

• Miljøet har i en årrekke samarbeidet med Førde musikkfestival om arrangementet Barnas verdsdagar.

• Aktive i arbeidet for å rekruttere nye elever til KDA. Elever fra Hafstad vgs. besøker ungdomsskoler for å orientere om fagtilbuet.

• Har med jevne mellomrom utstillinger på skolen, i bymiljøet og i Førde kulturhus.

• Lærere ved KDA Hafstad vgs. organisere «Kreativ kveld» en gang i uken. Dette er et kveldstilbud for elevene ved skolen samt Mo og Øyrane vgs.

• Miljøet arbeider aktivt fagpolitisk og har bla arrangert dialogmøter for å hindre tap av delingstimer

Det var to andre nominasjoner til årets pris: Vågen videregående skole og Kamilla Bulie - avdelingsleder på design og håndverk og kunst, design og arkitektur ved Edvard Munch vgs.

Karoline med pris.jpg

Juryen bestod av daglig leder i Kunst og design i skolen, Lennart Johansson (t.v.), Tina Tvedt, førstelektor ved Fakultet for teknologi, kunst og design HiOA, (midten) og Morteza Amari, førstelektor ved Institutt for estetiske fag, HSN (ikke tilstedet). En stolt og fornøyd Karoline Vie (t.h.) tok imot prisen på vegne av miljøet ved Hafstad vgs. Litografiet vinneren fikk med seg heter Towards pleasure og er laget av Tom Erik Andersen.