Bilete: Det er tatt utg.punkt i eit foto frå Folkehelseinstituttet

Bilete: Det er tatt utg.punkt i eit foto frå Folkehelseinstituttet

HELSESTASJON FOR UNGDOM/UNGE VAKSNE

Som følgje av korona-viruset blir HFU stengt frå tysdag 17.mars. Ingen kan kome til «drop-in» timar.