Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Helsetenesta
Ingressbilete Helse2B

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er ein del av det kommunale helsetilbodet, og består av helsesøster og skulelege. Helsesøster på Hafstad vgs heiter Jorunn Eldegard og er på skulen følgjande dagar:

Måndag 08.30 - 11.30    Torsdag 08.30 - 14.30    Fredag 08.30- 13.00.

Helsesjukepleiar er tilgjengeleg med spørsmål om bl.a. prevensjon kvar tysdag frå kl. 15.30 til kl. 17.30.

I desse "koronatider" kan ein ringe frå kl. 09.00 til kl. 15.00 måndag, torsdag og fredag. På tysdag kan de ringe frå kl. 11.00 til kl. 17.30.

Helsesøster - Jorun Eldega_rd - Foto - Amalie Larsen Ovrid 12.jpg
 
Over: Jorunn Eldegard, helsesøster på Hafstad vgs. Foto: Amalie Larsen Ovrid
 
Skulehelsetenesta kan gje råd og rettleiing i generelle helsespørsmål som t.d.:
- Kosthald
- Samliv/seksualitet
- Prevensjon
- Kjønnssjukdommar
- Rusmiddel
- Vonde kjensler og tankar
- Spiseforstyrringar

Helsesøster kan henvise vidare til andre, t.d. lege og psykolog.

Du kan og sende SMS til 99 29 36 75
 
Helsesøster - Jorun Eldega_rd - Foto - Amalie Larsen Ovrid 14.jpg
 
Over: Jorunn Eldegard, helsesøster på Hafstad vgs. Foto: Amalie Larsen Ovrid

Helsestasjon for ungdom er open kvar tysdag 15.00 - 17.00.
Det er inga timebestilling, berre møt opp! 
Gratis! 
Vi har teieplikt!
Adresse : Førde rådhus, Hafstadvegen 42, 3. etasje
57 63 75 84

Kontakt

Jorunn Eldegaard.jpg

Jorunn Eldegard

Helsesøster

jel@forde.kommune.no

97 64 65 56

Måndag 08.30 - 11.30

Tysdag 10.00 - 12.30

Torsdag 08.30 - 14.30

Fredag 08.30 - 13.00

Helsestasjon for ungdom:

57 63 75 84

Relaterte lenker