Hafstad vidaregåande skule
HMT-dag Brannslukking 1

HMT-dag Brannslukking 1

HMT-dag

Tysdag 9. august blei det arrangert HMT-dag ved Hafstad vgs. Stamina foreleste om det fysiske- og om det psykososiale arbeidsmiljøet, det blei gitt førstehjelpskurs, tilbod om livsstil og kroppsanalyse, og til sist opplæring i brannvern.

Tysdag 9. august blei det arrangert HTM-dag ved Hafstad vgs.Stamina foreleste bl.a. om det fysiske- og om det psykososiale arbeidsmiljøet, det blei gitt førstehjelpskurs, tilbod om livsstil og kroppsanalyse, og til sist opplæring i brannvern.