0001 Lånekassen karusellfoto2

Hugs å søke om stipend

Søk innan 15. november dersom du vil ha stipend frå Lånekassen for haustsemesteret 2020.  Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det. Har du allereie fått stipend, treng du ikkje å søke på nytt. (Trykk på tittelen for å få opp informasjon)