00001 Søknadsfrist lån og stipend 2021

Hugs søknadsfristen 15. november!

Hugs å søke om stipend og lån! For å få stipend og lån frå Lånekassen for haustsemesteret 2021 må du søke innan 15. november. Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det. Har du allereie fått stipend, skal du ikkje søke på nytt. 


Det er mogleg å berre søke om utstyrsstipend, du må ikkje søke om lån. Les meir på Lanekassen.no