Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar
Ingressbilete PC ordning3

IKT og ressursar

Her kan du finne informasjon om elev-pc, programvare til nedlasting, IKT-reglementet, PC-reglementet, og foreldretilgang til fråver og karakterar.

Brukarhjelp-datasenteret ligg i 1. etasje i D-fløyen. På Datasenteret kan du få hjelp og svar på spørsmål om datamaskiner.

E-pedagog: Alf-Tore Kirkeli (Kontor B212B) - 97 72 72 53
IT-konsulent: Bjørn Heggheim - 41 53 07 34
Datasenteret/brukarhjelp - 57 63 75 90

Brukarhjelp-datasenteret kan hjelpe deg med dette:

Berbare datamaskiner kjøpt gjennom Sogn og Fjordane fylkeskommune
* Brukarstøtte til elevar og tilsette
* Hjelp til vedlikehald
* Feilsøking
* Sende til verkstad
* Utlevere låne-PC

Stasjonære maskiner på Hafstad vidaregåande skule
*Drift og vedlikehald

Utskrift på trådlaust nett for PC og MAC: http://hvgs.no/ep

Logg på med feide brukarnamn og passord. Last opp utskriftsdokument - velg fil. Når fila er lasta opp, (filnamnet er då synleg) så trykk på Neste. Nedanfor viser då status for utskrift. Gå til skrivar for å hente utskrift.

Her kan du sjå på skrivarkontoen din, og legge til poeng for utskrift (auke antall moglege utskriftar):

http://safecom-01.ad.sfj.no/safecom.

Elevar må kople seg til "dockingstasjon" på klasserom for å vise presentasjonar med videokanon. Dei som har MAC eller Windows 7 på PC må installere drivarar på maskina for å få kontakt med "Dockingstasjon" på klasserommet. På maskiner med Windows 8 blir dette automatisk installert. Elevane kan laste ned dette får denne nettsida: http://www.displaylink.com/downloads

For VG1 og VG2 elevar som har kjøpt datamaskin gjennom fylkeskommunen:

Her finn du informasjon om service og vedlikehaldsavtale: http://www.atea.no/elevpc

Sjølvregistrering: https://reg.sfvgs.no/

IKT brukarhjelp Sogn og Fjordane fylkeskommune: Tel: 57 65 65 00

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Alf_Tore svhv.jpg

Alf-Tore Kirkeli

E-pedagog

alf-tore.kirkeli@sfj.no

Kontor B212. 97 72 72 53

Maria Stubhaug svhv.jpg

Maria Stubhaug

E-pedagog

Maria.Stubhaug@sfj.no

Kontor: B206 

57 63 75 48 / 918 09 446

 

Relaterte lenker

Utskrift:

Utskrift på trådlaust nett for PC og Mac:

EveryonePrint

Installering av skrivar:

Safecom driver Konica Minolta / Ricoh

Skrivarkontoen din:

http://safecom-01.ad.sfj.no/safecom.

Aktivering av printkort, framgangsmåte

IKT brukarhjelp

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tel: 57 65 65 00

e-post: brukarhjelp@sfj.no
Fjernhjelp: via TeamViewer

08:00 til 15:45 (15:00 sommartid).
Brukarhjelp har stengt alle helgar.