Hafstad vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar
Ingressbilete PC ordning3

IKT og ressursar

Her kan du finne informasjon om elev-pc, programvare til nedlasting, IKT-reglementet, PC-reglementet, og foreldretilgang til fråver og karakterar.

Brukarhjelp-datasenteret ligg i 1. etasje i D-fløyen ved hafstad vgs. På Datasenteret kan du få hjelp og svar på spørsmål om datamaskiner.

Elevar: Du kan også ta kontakt på denne nettadressa ved behov for hjelp: elevhjelp.vlfk.no

Tilsette: Kontaktadresser for brukarhjelp: Telefon: 53 00 13 33. Nettadresse: hjelp.vlfk.no 

Brukarhjelp-datasenteret kan hjelpe deg med dette:

Berbare datamaskiner kjøpt gjennom Sogn og Fjordane fylkeskommune
* Brukarstøtte til elevar og tilsette
* Hjelp til vedlikehald
* Feilsøking
* Sende til verkstad
* Utlevere låne-PC

Stasjonære maskiner på Hafstad vidaregåande skule
*Drift og vedlikehald

Utskrift på trådlaust nett for PC og MAC: http://hvgs.no/ep

Logg på med feide brukarnamn og passord. Last opp utskriftsdokument - velg fil. Når fila er lasta opp, (filnamnet er då synleg) så trykk på Neste. Nedanfor viser då status for utskrift. Gå til skrivar for å hente utskrift.

Her kan du sjå på skrivarkontoen din, og legge til poeng for utskrift (auke antall moglege utskriftar):

http://safecom-01.ad.sfj.no/safecom.

Elevar må kople seg til "dockingstasjon" på klasserom for å vise presentasjonar med videokanon. Dei som har MAC eller Windows 7 på PC må installere drivarar på maskina for å få kontakt med "Dockingstasjon" på klasserommet. På maskiner med Windows 8 blir dette automatisk installert. Elevane kan laste ned dette får denne nettsida: http://www.displaylink.com/downloads

For VG1 og VG2 elevar som har kjøpt datamaskin gjennom fylkeskommunen:

Her finn du informasjon om service og vedlikehaldsavtale: http://www.atea.no/elevpc

Kontakt

ELEVAR: IKT-hjelp:

elevhjelp.vlfk.no

Elevmaskin kjøpt frå:

ATEA

Tlf: 22 09 50 30

Epost: elevpc.vest@atea.no

KOMPLETT 

Tlf 33 00 51 00

Epost: elevpc@komplettbedrift.no

Relaterte lenker

Utskrift:

Utskrift på trådlaust nett for PC og Mac:

EveryonePrint

Installering av skrivar:

Safecom driver Konica Minolta / Ricoh

Skrivarkontoen din:

http://safecom-01.ad.sfj.no/safecom.

Aktivering av printkort, framgangsmåte

IKT brukarhjelp tilsette

Kontaktadresser for brukarhjelp:

Telefon: 53 00 13 33.

Nettadresse: hjelp.vlfk.no

(Krev pålogging med det nye passordet som du har laga på vlfk).