Lånekassen

Informasjon til elevar frå Lånekassen

Elever som har fått skuleplass og har takka ja til den, kan søkje om støtte no. Dei fleste elevar i vidaregående skule får tilbod om skuleplass i juli. Lærlingar kan søkje når dei har fått godkjent lærekontrakt. Elever som står på venteliste kan søkje 1. august. Elever som ikkje kom inn på førsteinntaket må vente med å søkje til 1. august, og helst til dei er sikre på kva skole dei skal gå på. Da slepp de å søkje på nytt dersom dei ombestemmer seg. Viss ein elev sender inn flere søknadar, kan saksbehandlingstida bli lengre.