Vestland1

Informasjon til elevar som gjeld sikring av eigne data

Dette er viktig informasjon til alle elevar ved vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune. For å sikre at du ikkje mistar data som ligg i skulens skytenester må du ta backup av filene som er lagra her. (Klikk på tittelen for å få opp meir informasjon)