Hafstad vgs profilbilete FB2

Informasjon til foreldre og elevar i 10.klasse

Som førebuing til søknad for overgang til vidaregåande opplæring vil vi, på grunn av Covid-19, i år tilby DIGITALE PRESENTASJONAR om våre utdanningsprogram. Desse finn de link til nedst i teksten. Hafstad vgs tilbyr studieførebuande utdanningsprogram. Det inneber at ein etter dei tre åra her hos oss, må gå vidare på høgskule eller universitet for å få ei ferdig utdanning. Vi tilbyr desse tre studieførebuande utdanningsprogramma (klikk på linkane under for å opne presentasjonane):

Informasjon med rådgjevarane ved Hafstad vgs: PRESENTASJON (klikk for å skifte mellom lysbileta)

Studiespesialisering  PRESENTASJON av Realfag   |   PRESENTASJON av Språk og samfunnsfag

Kunst, design og arkitektur PRESENTASJON av KDA KDA-BLOGG INFOFILM

Medium & kommunikasjon PRESENTASJON av MK MK-BLOGG. |  MK-INFOFILM

Hafstad vgs vinter,1.jpg

Over: Foto - Mona Fossdal. Hafstad vgs, vinteren 2021.