Skulebygning og greiner MF1

Informasjonskveld ved Hafstad vgs for 10-klasse elevar og føresette

Velkommen til informasjonskveld ved Hafstad vgs onsdag 22. januar. kl. 19.00. Det vil bli orientert om dei tre programområda ved skulen: Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur, og Medium og kommunikasjon.

Program:

Kl. 19.00: Felles samling i kantina med presentasjon av skuletilbodet

Kl. 19.45- 21.00: Parallelle sesjonar med informasjon om ulike fag og programområde.

 

Ved utfyllande spørsmål ta direkte kontakt med skulen ved rådgjevarane:

Magne Aardal ; magne.aardal@vlfk.no eller 41530878

Bjørg Indrebø: bjorg.indrebo@vlfk.no eller 99162132

 

Velkommen til informasjonskveld

 

Nina Bygstad

-rektor-